De toekomst van uw AOW en pensioen

We krijgen een nieuw pensioenstelsel. Een nieuwe oude dag voor iedereen. Wat betekent dit voor uw AOW en pensioen? Wat is hierover bekend?

In 2019 waren het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties het erover eens: er komt een nieuw pensioenstelsel. Ze hebben toen de grote lijnen vastgelegd in het pensioenakkoord. Daarna hebben ze onderhandeld over de verdere uitwerking. In 2020 heeft toenmalig minister Koolmees de afspraken voor het nieuwe pensioenstelsel bekendgemaakt.

Pensioentransitie: 2022-2027 

Deelnemerswensen
Onze ambitie is te zorgen voor een transitie naar een toekomstbestendige pensioenregeling die past bij de wensen van de deelnemers. Welke vragen spelen hierbij? Bijvoorbeeld: wat is de leeftijd van deelnemers, wat is hun risico houding, hoe kijken ze naar solidariteit. Hoe groot is de wens om het pensioengeld verantwoord te beleggen? En willen ze binnen het fonds kunnen bijsparen voor later?

Fondskeuzes
Vervolgens moet het fonds samen met de sociale partners diverse besluiten nemen over het precies inrichten van hoe het pensioen eruit komt te zien in het nieuwe stelsel. Denk aan bijvoorbeeld:

 • Huidige regeling sluiten en nieuw regeling voor de nieuwe opbouw?
 • Nieuwe regeling buiten huidige fonds onderbrengen?
 • Solidaire regeling of flexibele regeling? Wel invaren of niet invaren?
 • Premiehoogte aanpassen? Werken met een solidariteitsreserve?

Wat verandert er aan de AOW?

 1. AOW-leeftijd stijgt minder hard
 2. Wanneer krijgt u AOW?
 3. Hoeveel AOW krijgt u?

Lees hier wat er verandert. 

Wat verandert er aan het pensioen bij ons fonds?

Er komt een nieuwe oude dag. Daarin worden ook de pensioenen opgenomen die al zijn opgebouwd. De nieuwe regels gaan dus gelden voor:

 • het hele pensioen van werknemers;
 • de opgebouwde pensioenen van oud-werknemers, en
 • de pensioenuitkeringen van gepensioneerden.

Dit zijn de belangrijkste punten.

Wat verandert er niet?

 • Werknemers bouwen via hun werkgever vaak verplicht pensioen op. Zo leggen veel mensen in Nederland samen met hun werkgever geld opzij voor hun pensioen. Het fonds beheert het geld en keert het later elke maand uit.
 • Het pensioen blijft een aanvulling op de AOW.
 • Iedereen krijgt pensioen zolang hij of zij leeft.
 • Doordat veel werknemers meedoen, zijn de kosten van pensioenen relatief laag.
 • De belasting stimuleert het opbouwen van pensioen.
 • Werknemers die door arbeidsongeschiktheid (deels) niet meer kunnen werken, blijven pensioen opbouwen.
 • Pensioenregelingen bieden ook financiële bescherming aan de nabestaanden van werknemers. De manier waarop dit gebeurt, verandert wel.

Verlaging onder de 90%

Als pensioenfondsen langere tijd te weinig geld in kas hebben moeten zij de pensioenen verlagen. Wat te weinig is, verschilt per pensioenfonds. Daarover leest u meer op de pagina over onze actuele financiële positie.
In bijzondere omstandigheden kan minister Koolmees de regels tijdelijk veranderen. Dan mogen pensioenfondsen langer te weinig geld in kas hebben, voordat ze de pensioenen moeten verlagen. Voor 2020 en 2021 heeft de minister bepaald dat de dekkingsgraad tenminste 90% moet zijn.

Hoe gaat het verder?

De regering diende het wetsvoorstel (‘Wet toekomst pensioenen’) op 30 maart 2022 in bij de Tweede Kamer. De Tweede Kamer stemde op 22 december voor het aannemen van de Wet toekomst pensioenen. Op dit moment ligt het ter behandeling in de Eerste Kamer. Beide Kamers moeten dit voorstel namelijk goedkeuren, zodat de wet kan worden veranderd. De regering wil de nieuwe pensioenregels op 1 juli 2023 invoeren.

Bekijk de tijdlijn: