Hoeveel krijgt u?

Verhoging pensioen

De kosten van levensonderhoud stijgen met de jaren. Wij proberen daarom elk jaar uw pensioen te verhogen. Dat noemen we ook wel toeslagverlening of indexatie. De verhoging zorgt ervoor dat uw pensioen zijn waarde houdt. De verhoging wordt uitgedrukt in een percentage.

De verhoging in de afgelopen jaren

De verhoging verschilt van jaar tot jaar. Wij hebben uw pensioen de afgelopen jaren als volgt verhoogd:

Over het jaar: Dat is per: De prijzen stegen toen met:
2023: 0,00% 1 januari 2024 0,21%
2022: 4,26% 1 januari 2023 9,98%
2021: 0,64% 1 januari 2022 2,67%
2020: 0,00% 1 januari 2021 1,27%
2019: 1,44% 1 januari 2020 2,63%
2018: 1,51% 1 januari 2019 1,70%

Wanneer krijgt u een verhoging?

U hebt niet automatisch recht op een verhoging. Dat gaat alleen als het Pensioenfonds er financieel goed genoeg voor staat. Bij een verhoging wordt uw pensioen verhoogd met de prijsstijging volgens het CBS. Wij reserveren geen geld voor de verhoging. Het bestuur van het Pensioenfonds bekijkt elk jaar of en hoeveel uw pensioen kan worden verhoogd. Dat hangt af van de financiële positie.