De toekomst van uw AOW en pensioen

Op 1 juli 2023 ging de Wet toekomst pensioenen in. Dit betekent een nieuw pensioenstelsel in Nederland. Pensioenfondsen moeten voor 1 januari 2028 een pensioenregeling binnen het nieuwe pensioenstelsel hebben.

Algemene informatie over het hoe en waarom van dit nieuwe pensioenstelsel leest en ziet u op de website www.pensioenduidelijkheid.nl

Pensioentransitie: 2022-2027 

Deelnemerswensen
Onze ambitie is te zorgen voor een transitie naar een toekomstbestendige pensioenregeling die past bij de wensen van de deelnemers. Welke vragen spelen hierbij? Bijvoorbeeld: wat is de leeftijd van deelnemers, wat is hun risico houding, hoe kijken ze naar solidariteit. Hoe groot is de wens om het pensioengeld verantwoord te beleggen? En willen ze binnen het fonds kunnen bijsparen voor later?

Fondskeuzes
Vervolgens moet het fonds samen met de sociale partners diverse besluiten nemen over het precies inrichten van hoe het pensioen eruit komt te zien in het nieuwe stelsel. Denk aan bijvoorbeeld:

 • Huidige regeling sluiten en nieuw regeling voor de nieuwe opbouw?
 • Nieuwe regeling buiten huidige fonds onderbrengen?
 • Solidaire regeling of flexibele regeling? Wel invaren of niet invaren?
 • Premiehoogte aanpassen? Werken met een solidariteitsreserve?

Wat verandert er aan de AOW?

 1. AOW-leeftijd stijgt minder hard
 2. Wanneer krijgt u AOW?
 3. Hoeveel AOW krijgt u?

Lees hier wat er verandert. 

Wat verandert er aan het pensioen bij ons fonds?

Er komt een nieuwe oude dag. Daarin worden ook de pensioenen opgenomen die al zijn opgebouwd. De nieuwe regels gaan dus gelden voor:

 • het hele pensioen van werknemers;
 • de opgebouwde pensioenen van oud-werknemers, en
 • de pensioenuitkeringen van gepensioneerden.

Dit zijn de belangrijkste punten.

Wat verandert er niet?

 • Werknemers bouwen via hun werkgever vaak verplicht pensioen op. Zo leggen veel mensen in Nederland samen met hun werkgever geld opzij voor hun pensioen. Het fonds beheert het geld en keert het later elke maand uit.
 • Het pensioen blijft een aanvulling op de AOW.
 • Iedereen krijgt pensioen zolang hij of zij leeft.
 • Doordat veel werknemers meedoen, zijn de kosten van pensioenen relatief laag.
 • De belasting stimuleert het opbouwen van pensioen.
 • Werknemers die door arbeidsongeschiktheid (deels) niet meer kunnen werken, blijven pensioen opbouwen.
 • Pensioenregelingen bieden ook financiële bescherming aan de nabestaanden van werknemers. De manier waarop dit gebeurt, verandert wel.

Hoe gaat het verder?

De nieuwe wet is ingegaan op 1 juli 2023. De uiterste datum waarop de pensioenregelingen moeten voldoen aan de nieuwe regels is vastgesteld op 1 januari 2028. Dat betekent dat pensioenfondsen tot uiterlijk 1 januari 2028 de tijd hebben om te voldoen aan de wettelijke eisen die op grond van het definitieve pensioenakkoord zullen gelden. De sociale partners (vakbonden en werkgever) binnen Grolsch besluiten uiteindelijk over de opzet van de toekomstige pensioenregeling van Grolsch en uiteraard zal pensioenfonds Grolsch in overleg treden met de vakbonden en werkgever. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Bekijk de tijdlijn

In de tijdlijn hieronder staat waar we nu staan en wat er nog moet gebeuren.

Wat er vooraf ging aan het nieuwe pensioenstelsel

In 2019 werd het pensioenakkoord gesloten, de basis voor het nieuwe pensioenstelsel. Het pensioenakkoord is in 2020 verder uitgewerkt in een wetsvoorstel. Na ruim drie jaar is op 22 december 2022 het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen in de Tweede Kamer aangenomen. In mei 2023 nam ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aan.