Nieuws

Uw Uniform Pensioenoverzicht staat online voor u klaar

Elk jaar krijgt u een persoonlijk pensioenoverzicht, het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hierin staat de actuele stand van zaken van uw pensioen bij ons fonds. Ook ziet u wat er geregeld is als u arbeidsongeschikt wordt of komt te overlijden.

Wat moet u doen?

Bekijk het UPO goed. Check bijvoorbeeld of uw eventuele partner juist op het overzicht staat. Zijn de bedragen in lijn met vorig jaar? Bent u gescheiden en is dit voor 1 januari verwerkt? Dan moeten de bedragen op het UPO ook hierop aangepast zijn.

Het UPO kunt u downloaden

Wilt u het UPO van ons fonds downloaden? Dat kan als u inlogt in de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website. U vindt het UPO bij ‘Mijn Documenten’. Veel gestelde vragen over het UPO vindt u hier.

Wat is er anders dit jaar?

Alle pensioenfondsen gebruiken in Nederland één model. Zo kunt u het pensioen bij ons fonds goed vergelijken met het pensioen dat u misschien bij een ander pensioenfonds of verzekeraar hebt opgebouwd via eerdere werkgevers. Dit UPO-model is aangepast. Nieuw dit jaar:

  • het premiepercentage dat u en uw werkgever betalen voor uw pensioen. Hoeveel euro u betaalt, ziet u elke maand op uw loonstrook;
  • het pensioen dat u kunt bereiken: als uw situatie (privé en werk) niet verandert, als de situatie van het pensioenfonds niet verandert en als u tot de standaard pensioendatum in onze pensioenregeling (= 67 jaar) bij ons fonds blijft.

Straks: drie scenario’s

De kans is natuurlijk erg klein dat er tussen nu en uw pensioendatum niets meer verandert. Daarom wordt dit ‘te bereiken pensioen’-bedrag volgend jaar vervangen door drie bedragen, zodat u een beter beeld krijgt van uw pensioen als het met de economie beter of slechter gaat dan verwacht.

Deze scenario’s ziet u eind dit jaar al op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Op deze website kunt u ook een overzicht downloaden van uw totale pensioen via verschillende werkgevers en de AOW die u straks krijgt van de overheid. U kunt ook samen met uw partner inloggen om uw gezamenlijke pensioeninkomen te checken.

Vanaf nu ook elk jaar UPO online voor oud-werknemers

Bouwt u geen pensioen meer op bij ons fonds? Dan verschijnt vanaf dit jaar ook voor u elk jaar een UPO. Dit kunt u downloaden als u inlogt in de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website. U vindt het UPO dit najaar bij ‘Mijn Documenten’. Wij sturen u het UPO minimaal eens per 5 jaar toe.

Meer informatie

Hebt u vragen over uw pensioen bij ons fonds? Neem contact op. Onze medewerkers helpen u graag.