Nieuws

Bekijk nu het jaarverslag en jaarbericht 2019

Hierin vindt u informatie over de cijfers en ontwikkelingen bij ons pensioenfonds in 2019. 

Met het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over het in 2019 gevoerde beleid. U vindt er informatie over de ontwikkelingen in 2019 en de besluiten die zijn genomen door ons pensioenfonds. Ook leest u de mening van ons Verantwoordingsorgaan en staan alle belangrijke cijfers op een rij. 

We hebben op deze website nu ook een handige samenvatting van het jaarverslag voor u beschikbaar: het jaarbericht 2019. In deze beknopte online versie vindt u ook een interview met Wim Vermeulen. Wim blikt terug en kijkt vooruit vanuit zijn rol als bestuurslid namens de werknemers. Uitgangspunt is voor hem om altijd een goede belangenafweging voor jong en oud te maken. 

  Meer informatie

  Wilt u meer weten? Bekijk dan: 

   Bron: Bestuur