Nieuws

Herstelplan ingediend bij DNB

De financiële positie van Pensioenfonds Grolsch is op dit moment volgens de geldende wet- en regelgeving niet goed genoeg om eventuele tegenvallers in de toekomst te kunnen opvangen. Daarom is een herstelplan ingediend.

Er gelden financiële spelregels voor pensioenfondsen. Daarin zijn ook verplichtingen opgenomen waaraan onze financiële positie moet voldoen. Volgens die regels is onze financiële positie niet goed genoeg. Er zijn te weinig buffers om tegenvallers in de toekomst op te vangen. Ons pensioenfonds heeft daarom zoals de huidige wet- en regelgeving voorschrijft voor 31 december 2019 een herstelplan ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

Wat is een herstelplan?

In het herstelplan legt een pensioenfonds vast welke maatregelen het fonds wil nemen om zijn financiële positie te verbeteren. De financiële positie van een pensioenfonds wordt uitgedrukt in een percentage. Dat is de dekkingsgraad (officieel: beleidsdekkingsgraad). Op basis van ons nieuwe herstelplan moet deze dekkingsgraad eind 2022 116,95% zijn. Dit is in lijn met de regels voor pensioenfondsen.
Zolang de financiële situatie onvoldoende blijft, moet ons fonds ieder jaar een geactualiseerd herstelplan indienen.

Wat betekent het herstelplan voor u?

In het herstelplan zijn maatregelen opgenomen, waarbij goed gekeken is naar de evenwichtige belangenafweging voor alle betrokkenen bij ons pensioenfonds. Op basis van het herstelplan nemen wij aan dat ons pensioenfonds door het rendement op de beleggingen zonder aanvullende maatregelen eind 2022 uit herstel zal zijn.