Nieuws

Oorlog in Oekraïne, zijn er gevolgen voor ons pensioenfonds?

Wij zijn geschokt door de inval van Rusland in Oekraïne. Ons medeleven gaat uit naar alle mensen die door het oorlogsgeweld getroffen worden. Daarnaast kijken we naar de situatie van onze deelnemers en van ons fonds. Op dit moment heeft de oorlog beperkte directe gevolgen voor ons pensioenfonds.

We hebben gecheckt of er misschien (oud-)deelnemers van ons fonds in één van de betrokken landen wonen. Dat is niet het geval.

Per 31 december 2021 was er minder dan 0,3% van de beleggingsportefeuille belegd in Russische bedrijven. Deze posities kunnen momenteel niet worden verkocht, omdat de financiële markten in Rusland zijn gesloten. De aanbieders van de beleggingsfondsen waar het pensioenfonds in belegt hebben Russische effecten uit de relevante benchmark indices verwijderd. Dit heeft er toe geleid dat de posities zijn afgewaardeerd tot 0 euro. We zijn in overleg met onze vermogensbeheerders over wat er met deze posities zal gaan gebeuren zodra de financiële markten in Rusland weer open gaan.

De kans op een cyberaanval is vanwege de oorlog toegenomen. Daarom hebben wij de beveiliging van onze IT-systemen verder verbeterd. Zo zijn we in staat de gegevens van onze deelnemers nog beter te beschermen. De uitbetaling van de pensioenen loopt door zoals u van ons gewend bent.