Nieuws

Op weg naar het nieuwe pensioenstelsel

Het pensioenstelsel in Nederland wordt aangepast.
Daarin staat pensioenpremie centraal en niet langer de belofte over de hoogte van het opgebouwde pensioen. Dit betekent een grote aanpassing van de Grolsch Pensioenregeling. In dit verband is het van belang om de voorkeuren van onze deelnemers te kennen.

Uw medewerking is voor ons essentieel

Daarom verzoeken wij u om deel te nemen aan het Deelnemersonderzoek van het Grolsch Pensioenfonds. Als deelnemer van Grolsch Pensioenfonds hebt u hiervoor een papieren of een digitale uitnodiging ontvangen.

Het onderzoek is anoniem. Graag uw reactie vóór 21 mei 2022.