Nieuws

Belastingvriendelijk extra inkomen voor na uw pensionering

Dat kan alleen als uw pensioenopbouw niet maximaal is, of in het verleden niet maximaal was. Om daar achter te komen hebt u uw Factor A nodig. De A staat voor ‘Aangroei van het pensioen’ dat u vorig jaar hebt opgebouwd bij ons fonds. Dit bedrag staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

U kunt gebruikmaken van de jaarruimte

Zelf geld opzij zetten voor extra inkomen als u met pensioen gaat, kan verstandig zijn. Eén van de manieren om dit te doen is de jaarruimte gebruiken. De jaarruimte is het bedrag dat overblijft als u de Factor A aftrekt van het maximale belastingvrije bedrag dat u mag gebruiken om uw pensioen belastingvriendelijk aan te vullen. De belastingdienst bepaalt elk jaar het maximale belastingvrije bedrag. Hoeveel jaarruimte u hebt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Op de website van de Belastingdienst kunt u uw jaarruimte berekenen.

Belastingvriendelijk omdat,…

Tot het bedrag van uw jaarruimte kunt u belastingvriendelijk ieder jaar geld opzij zetten voor uw pensioen. Over uw inleg betaalt u geen belasting zolang uw inleg en uw pensioenopbouw samen binnen de jaarruimte blijven. Pas als u het extra opgebouwde pensioen krijgt, gaat u belasting betalen. Dat is gunstig voor u. Dit komt omdat u na uw AOW-leeftijd een lager tarief voor belasting en sociale premies betaalt dan daarvoor.

Voor- en nadelen van belastingvriendelijk extra sparen voor uw pensioen

U kunt ook op andere manieren sparen voor later. Bijvoorbeeld via een bank of verzekeraar, zonder gebruik te maken van de jaarruimte. Uw spaargeld valt dan in box 3. Hebt u meer spaargeld dan het vrijgestelde bedrag? Dan betaalt u vermogensrendementsheffing. U kunt altijd nog bepalen of u dit geld inderdaad gebruikt als pensioen. U kunt het natuurlijk ook voor wat anders gebruiken.

Bent u al met pensioen?

Bent u met pensioen, dan groeit uw pensioen niet meer aan en is er ook geen factor A meer.

Vragen?

Hebt u vragen over uw pensioen? Die horen we graag. Neem gerust contact met ons op.