Nieuws

Geen verhoging pensioenen op 1-1-2024. Waarom?

Grolsch Pensioenfonds probeert uw pensioen ieder jaar te verhogen. Zo behoudt het pensioen zijn waarde. Om te indexeren moet het pensioenfonds wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Per 1 januari 2024 wordt uw pensioen niet verhoogd. In dit nieuwsbericht leggen wij u uit waarom dit zo is.

De voorwaarden om te mogen verhogen

Om de pensioenen te kunnen verhogen gelden er een aantal voorwaarden:

  • De financiële positie van het pensioenfonds moet goed genoeg zijn.
  • De verhoging moet passen binnen het beleid van het pensioenfonds.
  • We moeten rekening houden met de reserves die nodig zijn voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel (Wet toekomst pensioenen).

Financiële positie

Als basis voor de verhoging van de pensioenen kijken we elk jaar naar de stijging van de consumentenprijzen (Consumenten Prijs Index van september 2022 tot september 2023). De prijzen stegen in deze periode met 0,21%. Het streven is om de pensioenen mee te laten stijgen met deze inflatie van 0,21%.

Of het Grolsch Pensioenfonds de pensioenen mag verhogen, hangt af van de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad van september was 118,7%. Dit maakt het volgens de regels mogelijk om alle pensioenen zeer beperkt te verhogen met 0,07%. Concreet zou 0,07% bij een pensioen van € 500 een verhoging van € 0,35 betekenen.

Waarom dan nu geen verhoging?

Het pensioenfonds stapt over naar een pensioenregeling binnen de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Daarvoor moeten we reserves hebben. Een verhoging van de pensioenen die we nu toekennen zorgt voor lagere reserves en een lagere dekkingsgraad. Het bestuur verwacht dat een beleidsdekkingsgraad van boven de 115% bijdraagt aan een soepele overgang naar de nieuwe pensioenregeling. Daarom en omdat een verhoging van 0,07% nauwelijks effect heeft voor de deelnemers besloot het bestuur om de pensioenen nu niet te verhogen. Daarmee houden we de beleidsdekkingsgraad op het niveau zoals die nu is en is er nog ruimte voor financiële mee- of tegenvallers tot aan de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Als de beleidsdekkingsgraad bij de overgang naar de nieuwe pensioenregeling hoger is dan nodig, dan kan de reserve op dat moment alsnog worden gebruikt voor een verhoging van alle pensioenen.

Vragen

Veel informatie over uw pensioen vindt u op onze website en in Mijn Pensioencijfers. Komt u er niet uit? Neem dan gerust contact met ons op.