Verandert uw situatie?

Veranderingen in uw werk of privéleven zijn vaak van invloed op uw pensioen. Wij hebben daarom alle informatie over wat u moet doen voor u op een rij gezet:

Privé

 

Wat moet u doen voor uw pensioen bij ons fonds?

Samenwonen

Meld uw partner aan bij ons. Ga naar Mijn Pensioencijfers en vul het formulier in.

Trouwen in Nederland

U hoeft niets te doen.

Trouwen in het buitenland

Geef uw huwelijk aan ons door in Mijn Pensioencijfers.

Geregistreerd partnerschap

U hoeft niets te doen.

Einde samenwonen

Meld uw partner af bij ons via Mijn Pensioencijfers.

Scheiden

Ga naar Mijn Pensioencijfers en vul het formulier in.

Scheiden in het buitenland

Ga naar Mijn Pensioencijfers en vul het formulier in.

Kinderen

U hoeft niets te doen.

Stief- en adoptiekinderen

U hoeft niets te doen.

Verhuizen in Nederland

U hoeft niets te doen.

Verhuizen naar of in het buitenland

1. Ga naar Mijn Pensioencijfers en geef uw adreswijziging door in het formulier Verhuizen in en naar het buitenland. Stuurt u ons een e-mail of brief dat u bent verhuisd naar het buitenland? Vergeet dan niet uw klantnummer en BSN (Burger Service Nummer, vroeger sofinummer) te vermelden.
2. Geef ons uw BSN door  
3. Stuur ons elk jaar het levensbewijs (Attestatie de Vita) volledig ingevuld retour

Ziek en arbeidsongeschikt

U hoeft niets te doen.

Overlijden in Nederland

Uw nabestaanden hoeven niets te doen.

Overlijden in het buitenland

Uw nabestaanden moeten uw overlijden bij ons melden. Zij dienen ons een brief met overlijdensakte te sturen.

Werk

 

Wat moet u doen voor uw pensioen bij ons fonds?

Nieuw in dienst                               

U moet een besluit nemen over wat u wilt doen met het pensioen dat u hebt opgebouwd bij een eventuele eerdere werkgever.

Minder werken

Maak afspraken met uw werkgever hierover.

Stoppen met werken               

U hoeft niets te doen.

Andere baan

U hoeft niets te doen, maar u kunt overwegen om uw pensioen mee te nemen naar uw nieuwe pensioenfonds.

Bijna met pensioen                                     

  1.   Laat ons uiterlijk 6 maanden vooraf weten wanneer u met pensioen wilt gaan als u eerder of in deeltijd met pensioen wilt gaan.
  2.   Vul het keuzeformulier in dat wij u enkele maanden voor uw (standaard) pensioendatum toesturen.
  3. Vraag eventueel een oriënterende pensioenberekening aan.

Met pensioen

U hoeft niets te doen. Vanaf een bepaalde datum ontvangt u elke maand een uitkering van ons fonds.