Actuele cijfers

Beleggingen

De pensioenpremie wordt belegd. Ons fonds belegt in aandelen en obligaties. In het beleggingsbeleid staat hoe dat gebeurt.

Beleggen is niet zonder risico. Beleggingen kunnen meer of minder waard worden. Het is belangrijk om deze risico’s te kennen en te beheersen. Daarom spreidt ons fonds de risico’s door te beleggen in verschillende:

  • Producten, zoals aandelen, bedrijfs- en staatsobligaties (= leningen)
  • Regio’s, zoals Europa, Azië en opkomende markten
  • Sectoren, zoals vastgoed (kantoorgebouwen en huizen)

Daarbij wordt de volgende verdeling aangehouden:

  • aandelen (40%) en
  • vastrentende waarden (60%)

Vastrentende waarden zijn bijvoorbeeld staats- en bedrijfsobligaties (= leningen). Kenmerk van vastrentende waarden is dat een vaste rente wordt ontvangen.

Bij aandelen gaat het anders. Als een fonds een aandeel koopt van een bedrijf, wordt het een stukje eigenaar van die onderneming. Gaat het goed met de onderneming? Dan deelt het pensioenfonds in de winst. Het fonds ontvangt dan per aandeel een bepaald bedrag. Dat heet dividend. Het aandeel kan meer of minder waard worden.

Belegd vermogen en rendement

Het belegd vermogen van ons fonds schommelde de afgelopen jaren tussen € 289 en € 440 miljoen. Dit komt door:

  • de premie die deelnemers en werkgever betalen (redelijk stabiele instroom) en
  • het beleggingsrendement (variabele instroom)

Ons fonds boekt elk jaar rendement (= winst) met beleggen. Dit rendement wisselt per jaar. In 2019 bedroeg het rendement 17%. Een jaar eerder was dat -1,3%.