Onze organisatie

Klachten en geschillen

Het pensioenfonds voert de pensioenregeling met de grootst mogelijke zorg uit. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over:

  • de manier waarop dit gebeurt
  • de manier waarop u bent behandeld of geïnformeerd

Wat kunt u doen?

1. Een klacht indienen

Wanneer u een klacht of geschil hebt, dan kunt u de klacht of het geschil bij ons indienen. Neem daarvoor contact met ons op. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, heeft onze administratie uw klantnummer en telefoonnummer nodig. Uw klantnummer vindt u op de brieven die u van ons fonds ontvangt.

2. Wat gebeurt er met uw klacht?

  • U ontvangt binnen een week een ontvangstbevestiging
  • U krijgt binnen acht weken een schriftelijke reactie nadat u het geschil of de klacht hebt ingediend

3. Als u het er niet mee eens bent

Als u het niet eens bent met het antwoord, dan kunt u bezwaar indienen bij de Geschillencommissie. Stuur uw bezwaar binnen 45 dagen na ontvangst van de reactie op uw klacht naar:

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij
T.a.v. het Bestuur
Postbus 4471
6401 CZ Heerlen

U ontvangt dan binnen een week na ontvangst van uw bezwaar een ontvangstbevestiging

4. Wat doet de Geschillencommissie?

De Geschillencommissie verdiept zich in het geschil, bijvoorbeeld door te informeren naar de standpunten van beide partijen. U kunt zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Daarna brengt de Geschillencommissie advies uit aan ons bestuur. Het bestuur neemt in een bestuursvergadering een beslissing over het bezwaar. Daarna ontvangt u een brief met de beslissing en uitleg daarvan.

5. Bij afwijzing: de ombudsman

Wanneer ons bestuur uw bezwaarschrift afwijst, kunt u terecht bij de Ombudsman Pensioenen. De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instantie die geschillen over de uitvoering van de pensioenregelingen behandelt. U kunt pas een beroep op de ombudsman doen als u de klachtenprocedure van het pensioenfonds helemaal hebt doorlopen.

Het adres van de Ombudsman Pensioenen is:

Ombudsman Pensioenen
Postbus 93560 
2509 AN Den Haag
Telefoon: 070 3499 620