Onze organisatie

Bestuur

Het bestuur bepaalt het beleid. De bestuurders zijn onder meer verantwoordelijk voor:

  • de uitvoering van de pensioenregelingen
  • de pensioenadministratie
  • het vermogensbeheer
  • de communicatie met alle betrokkenen

Het bestuur onderschrijft de Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie. Deze code gaat over:

  • zorgvuldig bestuur en deskundigheid
  • intern toezicht en verantwoording
  • openheid en communicatie

Samenstelling

Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit 9 personen. 4 leden zijn benoemd door de werkgever, 4 leden zijn gekozen door de ondernemingsraad, resp. de gepensioneerden. Onze bestuursleden werken bij de Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V., hebben daar gewerkt, of zijn externe deskundigen. Aan het bestuur wordt leiding gegeven door een onafhankelijke, externe voorzitter.

De bestuursleden namens de werkgever zijn aangesteld voor onbepaalde tijd en de bestuursleden namens de werknemers en pensioengerechtigden zijn aangesteld voor een periode van 4 jaar. Voor hun aanstelling toetst De Nederlandsche Bank bestuursleden op hun deskundigheid en integriteit.

De bestuursleden van Pensioenfonds Grolsch zijn:

Onafhankelijk voorzitter
E.H. Janssen (Els) (sleutelfunctiehouder Interne audit)

Werkgever
G. van der Aa (Gerben) (plaatsvervangend penningmeester)
A.J. Meijerink (Bert) (penningmeester)
J.A. Mengerink (Jaap) (secretaris)
T. Rieken (Thomas) 

Werknemer
W.C.M. Vermeulen (Wim) (plaatsvervangend voorzitter)
F. Verschuren (Frank) (sleutelfunctiehouder Risicobeheer)

Pensioengerechtigd
R. Snel (Rob) 
P.G. van Rooijen (Peter) (plaatsvervangend secretaris)

Vragen

Hebt u vragen aan ons bestuur? Neem dan contact met ons op.

Overzicht

Deze partijen ondersteunen ons bestuur:

Grolsch_bestuur.jpg