Onze organisatie

Uitvoering

Vermogensbeheerders

Werknemers en werkgever betalen gezamenlijk de pensioenpremie. Dat geld wordt belegd, met als doel dat er voldoende middelen zijn om nu en in de toekomst pensioenen te betalen. Dat doet ons fonds niet zelf, maar dat doen externe vermogenbeheerders, omdat ze expert zijn op het gebied van beleggen.

De vermogensbeheerders van ons fonds zijn:

  • Pimco (vastrentende waarden)
  • Allianz (aandelen)  
  • Black Rock (aandelen, vastgoed)
  • Schroders (aandelen)
  • Capital Group (emerging markets) 
  • CBRE (vastgoed) 
  • Mercer Global Small Caps (aandelen)

Pensioenadministratie

De pensioenadministratie van ons pensioenfonds is uitbesteed aan uitvoeringsorganisatie AZL. AZL zorgt onder meer voor:

  • het uitbetalen van de pensioenen
  • de communicatie, zoals deze website en uw Uniform Pensioenoverzicht
  • het samenstellen van de jaarrekening

Overzicht

Deze partijen ondersteunen ons bestuur:

Grolsch_bestuur.jpg