Onze organisatie

Risicomanagement

Een pensioenfonds moet beleggen. Als een fonds alleen maar zou sparen, dan zou het fonds op de lange termijn niet genoeg geld hebben om alle pensioenen te kunnen betalen. Uw pensioen zou veel lager uitvallen of u zou meer pensioenpremie moeten betalen.

Beleggen is niet zonder risico. Beleggingen kunnen door omstandigheden meer of minder waard worden. Ons fonds vindt het belangrijk om deze risico’s te kennen en te beheersen.

Veel of weinig risico

Bij beleggen geldt het volgende:

 • Weinig risico nemen en weinig rendement (= winst) boeken.
 • Meer risico nemen en (mogelijk) meer rendement boeken.

Weinig risico met sparen

Sparen is bijna zonder risico. Iemand stort het geld op een bankrekening en ontvangt in ruil daarvoor rente.

 • Het voordeel is dat hij meer zekerheid heeft over hoeveel geld er na een bepaalde periode is.
 • Het nadeel is dat de rente op spaarrekeningen laag is.

Als een pensioenfonds alleen maar zouden sparen, zouden de pensioenen lager zijn. Of werknemers moeten meer pensioenpremie betalen.

Meer risico met beleggen

Met beleggen loopt een pensioenfonds meer risico dan met sparen. Als een pensioenfonds belegt in een veilige obligatie, is er sprake van een beetje meer risico dan sparen. Een obligatie is een lening aan een land, bank of bedrijf. In ruil daarvoor ontvangt het fonds rente.

Een pensioenfonds loopt veel meer risico als het belegt in bijvoorbeeld aandelen. Als een fonds een aandeel koopt van een bedrijf, wordt het fonds een stukje eigenaar van die onderneming.

 • Gaat het goed met de onderneming? Dan deelt het pensioenfonds in de winst. Het fonds ontvangt per aandeel een bepaald bedrag. Dat heet dividend. Bovendien kan het aandeel meer waard worden.
 • Gaat het slecht met de onderneming? Dan wordt het aandeel vaak (veel) minder waard.

Als pensioenfondsen alleen maar in aandelen zouden beleggen, zouden ze te veel risico lopen. Ons fonds wil de zekerheid hebben dat  nu en in de toekomst uw pensioen betaald kan worden. 

De praktijk: risico's spreiden

Om de risico’s te beperken, onderneemt het fonds op verschillende manieren actie:

 • Het pensioenfonds spreidt het risico van de beleggingen. De beleggingen zijn verdeeld over verschillende soorten beleggingscategorieën. Als het in de ene categorie tijdelijk minder goed gaat, kan dat met winst uit een andere categorie worden gecompenseerd.
 • Binnen de beleggingscategorieën zoeken naar de beste beleggers (portefeuillemanagers). Die beleggers krijgen duidelijke richtlijnen mee over hoe ze uw geld moeten beleggen.
 • De beleggingen zijn verspreid over verschillende werelddelen. Als het aan de ene kant van de wereld economisch minder goed gaat, dan kan dat met winst uit beleggingen aan de andere kant van de wereld worden gecompenseerd.

Het pensioenfonds streeft ernaar om onder meer het risico van een dalende rente af te dekken. Een dalende rente is heel nadelig omdat het pensioenfonds dan meer geld opzij moet zetten om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen.

Hoeveel risico ons fonds kan en wil lopen, hangt onder meer af van de dekkingsgraad. Bij een lagere dekkingsgraad richt het pensioenfonds de beleggingsportefeuille veiliger in en bij een hogere dekkingsgraad kan het pensioenfonds iets meer risico nemen.

Risico-inventarisatie

Risicomanagement houdt niet op bij het spreiden van risico’s. Het pensioenfonds vindt het belangrijk om alle relevante risico’s te kennen die het fonds mogelijk loopt. Daarom inventariseert het pensioenfonds jaarlijks de risico’s, zodat:

 • er zicht is op eventuele risico’s
 • weten hoe deze risico’s kunnen worden vermeden
 • weten welke maatregelen er genomen kunnen worden
 • er richtlijnen kunnen worden gegeven voor het in de gaten houden van de risico’s

Aan de hand van deze risico-inventarisatie wordt het beleggingsbeleid zo mogelijk nog aangepast.