Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over uw pensioen of zaken rondom uw pensioen? Bekijk onderstaande veelgestelde vragen om te ontdekken of uw vraag al door ons beantwoord is. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Bekijk alle vragen

Uniform Pensioenoverzicht

 • Wat is een Uniform pensioenoverzicht?

  Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Voor uzelf en voor uw eventuele nabestaanden. Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken hetzelfde model voor het pensioenoverzicht. Hebt u een partner, dan kunt u gemakkelijk uw pensioenoverzicht met dat van uw partner vergelijken. En u kunt de bedragen op de pensioenoverzichten gemakkelijk bij elkaar optellen.

 • Wat staat er op het pensioenoverzicht?

  Op het pensioenoverzicht ziet u wat u tot januari dit jaar aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Wijzigingen per 1 januari van dit jaar staan niet in het pensioenoverzicht van dit jaar, maar in het pensioenoverzicht van volgend jaar.

  Verder vindt u de volgende informatie terug op het pensioenoverzicht:

  • de basisgegevens van u en eventueel uw partner
  • informatie over het door u opgebouwde pensioen
  • informatie over het te bereiken pensioen
  • een toelichting op het pensioenoverzicht
 • Wanneer krijgt u een pensioenoverzicht?
  • Werknemers die nu pensioen opbouwen bij ons ontvangen dit overzicht elk jaar. Hun pensioenoverzicht staat ook op Mijn Pensioencijfers.
  • Ook gepensioneerden ontvangen dit overzicht elk jaar.
  • Oud-werknemers die hun pensioen bij ons hebben laten staan toen ze uit dienst gingen, ontvangen dit overzicht minimaal elke 5 jaar.
 • Waarom ontvangt u het pensioenoverzicht van AZL?

  AZL voert namens ons de administratie van uw pensioenregeling uit. Dat is ook de reden dat u uw pensioenoverzicht van AZL ontvangt.

 • De gegevens op uw pensioenoverzicht kloppen niet, wat kunt u doen?

  Als u wijzigingen hebt doorgegeven na 1 januari van dit jaar, dan komen deze wijzigingen in het pensioenoverzicht van het volgende jaar te staan. Deze wijzigingen hebben dan namelijk nog geen invloed op uw pensioen van het afgelopen jaar. Zijn er nog wijzigingen die u door wilt geven? Neem dan contact op met uw werkgever.

Bekijk alle vragen

Mijnpensioenoverzicht.nl

 • Wat vindt u op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  De informatie die u vindt op Mijnpensioenoverzicht.nl, komt rechtstreeks van de Sociale Verzekeringsbank, pensioenfondsen en pensioenverzekeraars. U krijgt een overzicht van hoeveel pensioen u in totaal kunt verwachten als u met pensioen gaat:

  • hoeveel AOW-pensioen u ontvangt van de overheid
  • hoeveel aanvullend pensioen u daarnaast tot nu toe hebt opgebouwd tijdens uw loopbaan
  • bij welke pensioenfondsen en -verzekeraars u pensioen hebt opgebouwd
  • hoeveel pensioen u in totaal kunt opbouwen als uw situatie niet verandert
  • hoeveel uw nabestaanden krijgen als u komt te overlijden

  Deze cijfers worden 4 keer per jaar geactualiseerd.

  U ziet ook een inschatting van uw pensioen als het mee- of tegenzit. U ziet in welke richting uw pensioen gaat als het langere tijd economisch goed of juist heel slecht gaat.

  Daarnaast vindt u een overzicht van uw gezamenlijk pensioen, als u samen met uw partner inlogt, voor 3 verschillende ingangsdata:

  • 2 jaar voor uw AOW-datum
  • op uw AOW-datum zelf en
  • 1 jaar na uw AOW-datum

  Naast persoonlijke pensioeninformatie vindt u er handige tips, informatieve video’s en begrijpelijke informatie over wat u moet doen voor uw pensioen bij sommige levensgebeurtenissen.

 • Wat toont Mijnpensioenoverzicht.nl niet?

  Op de website Mijnpensioenoverzicht.nl vindt u géén informatie over:

  • extra pensioen dat u misschien zelf hebt bijgespaard
  • de inhoud van uw huidige pensioenregeling: daarvoor kunt u terecht op deze website
  • pensioen in het algemeen en het Nederlandse pensioenstelsel
  • wezenpensioen dat al uitgekeerd wordt
 • Hoe logt u in op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  Op Mijnpensioenoverzicht.nl logt u in met uw DigiD. Dat is uw persoonlijke inlogcode voor websites van de overheid, zoals de Belastingdienst. Door in te loggen met uw DigiD is uw privacy gegarandeerd. Alleen u kunt uw persoonlijke informatie zien. Als u uitlogt, wordt de informatie nergens bewaard. Hebt u nog geen DigiD? Of bent u uw wachtwoord vergeten? Kijk dan op de website van DigiD.

 • U bent met pensioen. Kunt u inloggen?

  Als u een DigiD hebt, kunt u inloggen. Ongeacht of u al met pensioen bent of niet. U vindt dan informatie over:

  1. ouderdomspensioen dat uitgekeerd wordt aan gepensioneerden van een fonds, en
  2. partnerpensioen dat uitgekeerd wordt aan nabestaanden.

  U ziet ook hoeveel partnerpensioen er geregeld is voor uw eventuele partner als u komt te overlijden.

 • Welke organisatie maakt de website?

  De stichting Pensioenregister, een samenwerkingsverband tussen de Sociale Verzekeringsbank en alle pensioenuitvoerders (pensioenfondsen en pensioenverzekeraars) in Nederland.

Bekijk alle vragen

Vereenvoudiging pensioenregelingen

 • Ik heb een brief ontvangen dat per 1 januari 2024 mijn pensioen als gepensioneerde wordt omgezet naar 1 regeling. Ik zie dit niet terug in mijn uitkering van januari. Hoe kan dat?

  De definitieve bedragen worden nog berekend en in de administratie verwerkt. Daar gaat enige tijd overheen. In maart 2024 krijgt u voor het eerst uw hogere bruto uitkering. De maanden januari en februari 2024 verrekenen we in de uitkering van maart. Of u ontvangt een nabetaling over deze maanden.

 • Wat gaat er gebeuren en waarom is dit belangrijk?

  Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij heeft nu zeven pensioenregelingen die behoorlijk van elkaar verschillen. Het bestaande pensioenstelsel in Nederland wordt aangepast. Om de pensioenregeling van ons fonds in overeenstemming te brengen met de Wet toekomst pensioenen willen wij per 1 januari 2024 terug naar één pensioenregeling.

  Alle pensioenen worden omgezet naar pensioenen in het huidige pensioenreglement waar werknemers van Grolsch nu pensioen in opbouwen. De waarde van uw opgebouwde pensioen in de oude regelingen zal gelijk blijven bij de omzetting naar pensioen in de huidige regeling.

 • Wat betekent dit voor mijn pensioen en voor al ingegaan pensioen?
  • Pensioen dat al wordt uitgekeerd verandert niet. Pensioengerechtigden blijven dat pensioen dus gewoon ontvangen.

  • Pensioen dat is opgebouwd in de oude pensioenregelingen (Pensioenreglement 55 min 2006, Pensioenreglement 55 plus 2006, Prepensioen 55 plus 2006, Pensioenreglement middelloon 2005, Pensioenreglement eindloon 1998 en Pensioenreglement oud) wordt omgezet naar pensioen in de huidige pensioenregeling. De pensioenleeftijd voor al het ouderdomspensioen wordt 67 jaar en prepensioen en ongehuwd ouderdomspensioen worden omgezet naar levenslang pensioen. Alle (gewezen) deelnemers kunnen daarna gebruik maken van ruime keuzes voor hun pensioen. Deze keuzes staan in het huidige reglement. Denk daarbij aan vervroeging van de pensioendatum en aan een hoog/laag-constructie. De waarde van uw opgebouwde pensioen in de oude regelingen zal gelijk blijven bij de omzetting naar pensioen in de huidige regeling.

   Iedereen ontvangt hierover een brief op 28 september. Daarin staat precies wat er verandert en waarom. Ook staat in de brief wat dit betekent voor het eigen pensioen en welke mogelijkheden er zijn.
 • In de brief die ik heb gekregen staan verschillende bedragen. Kunnen jullie aangeven hoe jullie tot deze bedragen zijn gekomen?

  Op deze pagina ziet u een aantal verschillende voorbeelden omdat er verschillende situaties mogelijk zijn, afhankelijk van uw pensioenregeling(en) en persoonlijke situatie. De cijfers in deze voorbeelden zijn een fictief voorbeeld. De voorlopige omzettingsbedragen die u heeft ontvangen middels de brief zijn toegespitst op uw situatie.

 • Kan ik bezwaar maken tegen de omzetting van mijn pensioen?

  Tegen de omzetting van de pensioenleeftijd kunt u geen bezwaar maken. Wel kunt u bezwaar maken tegen de omzetting van prepensioen en/of ongehuwden ouderdomspensioen in levenslang pensioen. Wilt u dit doen, stuur ons dan het ingevulde bezwaarformulier op (per post of per mail) dat u bij de brief hebt gekregen.

  Zorg ervoor dat uw bezwaar uiterlijk op 10 november 2023  bij ons is. Deze pensioenen blijven wij dan apart administreren en blijven voor u behouden conform de oorspronkelijke pensioenregeling(en).

 • Verandert er iets aan de hoogte van mijn opgebouwde pensioen na de omzetting?

  De meeste deelnemers hebben na de veranderingen meer keuzes tot hun beschikking dan nu. Gebruikt u na de omzetting uw keuzes, bijvoorbeeld om eerder met pensioen te gaan, dan zal het bedrag niet precies gelijk zijn aan de huidige pensioensituatie. Wel zal de waarde ervan gelijk zijn.

  In de persoonlijke brief die heeft ontvangen op 28 september staan de effecten van de omzetting voor uw pensioen.

Attestatie de vita

 • Wat is een Attestatie de vita?

  Dat is een levensbewijs. Hiermee bewijst u dus dat u in leven bent. U hebt een Attestatie de vita nodig omdat u in het buitenland woont en pensioen van ons krijgt of binnenkort van ons gaat krijgen. De Attestatie de vita is opgesteld in het Nederlands, Duits, Engels en Spaans. Het is niet mogelijk om de Attestatie de vita in een andere taal te ontvangen.

 • Wanneer en hoe ontvang ik mijn Attestatie de vita?

  U ontvangt van ons jaarlijks het verzoek om de Attestatie de vita in te laten vullen. Dit verzoek ontvangt u per brief of per e-mail, afhankelijk van uw voorkeur. De Attestatie de vita laat u invullen en ondertekenen door een plaatselijke autoriteit. Vervolgens stuurt u de Attestatie de vita naar ons terug via Mijn Pensioencijfers, e-mail of post. Ontvangt u geen jaarlijks verzoek van ons? Dan krijgen wij de informatie via de Sociale Verzekeringsbank, en hoeft u niets te doen.

 • Wanneer moet u de Attestatie de vita naar het pensioenfonds sturen?

  Om te bewijzen dat u nog in leven bent, stuurt u de Attestatie de vita binnen 6 weken na dagtekening aan ons op. Als wij de Attestatie de vita na 6 weken niet hebben ontvangen, krijgt u een herinnering. Stuurt u deze niet binnen 6 weken naar ons terug? Dan blokkeren wij uw pensioen van ons fonds.

  Overlijdt u? Dan moeten uw nabestaanden dit aan ons doorgeven met een overlijdensbewijs. Wij informeren uw nabestaanden dan over de gevolgen voor uw pensioen.

 • Welke instanties zijn bevoegd voor het ondertekenen van uw Attestatie de vita?

  Uw Attestatie de vita kunt u niet helemaal zelf invullen. Een deel moet worden ingevuld door een bevoegde autoriteit. Dat kan zijn:

  • Plaatselijke overheid
  • Notaris
  • Politie
  • Justice of the Peace of
  • Sollicitor

  Let op: zonder handtekening en stempel wordt de Attestatie de vita niet geaccepteerd als geldig bewijs.

 • Waar moet de Attestatie de vita aan voldoen?

  De Attestatie de vita moet ondertekend en gestempeld zijn door een hiervoor bevoegde autoriteit. Ook mag de datum ondertekening niet langer dan 3 maanden in het verleden liggen. Iets anders dan de Attestatie de vita is niet geldig. Is de ondertekening langer dan 3 maanden geleden? Dan moet u een nieuwe Attestatie de vita laten invullen.

  Stuurt u de Attestatie de vita niet op tijd naar ons terug? Dan blokkeren wij uw pensioen van ons fonds.

 • Mag ik ook een Attestatie de vita van een andere instantie aanleveren?

  Ja, als u bijvoorbeeld een Attestatie de vita bij een andere instantie hebt aangeleverd. Deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden en moet voldoen aan alle andere voorwaarden.

 • Attestatie de vita downloaden en uploaden via Mijn Pensioencijfers

  U kunt de Attestatie de vita ook downloaden via Mijn Pensioencijfers. U vindt de Attestatie de vita onder ‘Mijn documenten’. Hier kunt u de Attestatie de vita downloaden.

  De compleet ingevulde Attestatie de vita stuurt u naar ons terug door deze te uploaden. Ga via het menu naar ‘Direct regelen’ en kies voor ‘Attestatie de vita uploaden’.

 • Hoe stuur ik de Attestatie de vita in per post of e-mail?

  Als u geen gebruik maakt van Mijn Pensioencijfers, kunt u de Attestatie de vita ook per mail of post naar ons sturen.

  Dat kan via het contactformulier of per post naar: 

  Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij
  Postbus 4471
  6401 CZ Heerlen

Bekijk alle vragen

De overgang naar Centraal Beheer APF

 • Wat is de aanleiding geweest om te gaan stoppen met ons eigen Grolsch Pensioenfonds?

  De geringe omvang van het Grolsch Pensioenfonds en de relatief hoge kosten van uitvoering vormen de belangrijkste redenen om te stoppen als zelfstandig pensioenfonds. Daarnaast wordt het steeds lastiger om goed invulling te geven aan het besturen van het fonds en toezicht uit te oefenen op een correcte uitvoering van het pensioenwerk binnen een steeds complexer wordend pensioenlandschap.

 • Waarom is er gekozen voor een Algemeen Pensioenfonds (APF)?

  In het voortraject zijn meerdere alternatieven onderzocht door het Pensioenfonds, de Ondernemingsraad en de werkgever. Zo is er ook gekeken naar bedrijfstakpensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en Premie Pensioeninstellingen. Alle alternatieven zijn getoetst op belangrijke keuzecriteria, zoals het zoveel mogelijk over kunnen zetten van onze pensioenregeling nu maar ook in de toekomst naar het nieuwe pensioenstelsel. Ook willen we inspraak blijven houden op belangrijke onderwerpen zoals premie- en beleggingsbeleid. En willen we de kosten laag houden zodat er meer overblijft voor onze pensioenen. Op basis van de criteria is er een duidelijke voorkeur ontstaan voor een APF, zoals ook toegelicht tijdens de pensioenbijeenkomst in Mei 2023.

 • Waarom is er uiteindelijk gekozen voor een Centraal Beheer APF?

  Ook hier heeft een zorgvuldig onderzoek plaats gevonden naar de mogelijkheden, kwaliteit van dienstverlening en kosten tussen een viertal Algemeen Pensioenfondsen (APF-en). Het aanbod van Centraal Beheer APF sloot goed aan bij onze behoeften. Het is een solide organisatie die door schaalvoordelen onze pensioenregeling tegen lagere kosten kan uitvoeren. Daarnaast spreekt de persoonlijke aanpak ons erg aan en voelen wij ons zeer welkom. We zijn dan ook tot een principe akkoord gekomen met Centraal Beheer APF.