Mijnpensioenoverzicht.nl

Terug naar het overzicht
 • Wat vindt u op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  De informatie die u vindt op Mijnpensioenoverzicht.nl, komt rechtstreeks van de Sociale Verzekeringsbank, pensioenfondsen en pensioenverzekeraars. U krijgt een overzicht van hoeveel pensioen u in totaal kunt verwachten als u met pensioen gaat:

  • hoeveel AOW-pensioen u ontvangt van de overheid
  • hoeveel aanvullend pensioen u daarnaast tot nu toe hebt opgebouwd tijdens uw loopbaan
  • bij welke pensioenfondsen en -verzekeraars u pensioen hebt opgebouwd
  • hoeveel pensioen u in totaal kunt opbouwen als uw situatie niet verandert
  • hoeveel uw nabestaanden krijgen als u komt te overlijden

  Deze cijfers worden 3 keer per jaar geactualiseerd.

  U ziet ook een inschatting van uw pensioen als het mee- of tegenzit. U ziet in welke richting uw pensioen gaat als het langere tijd economisch goed of juist heel slecht gaat.

  Daarnaast vindt u een overzicht van uw gezamenlijk pensioen, als u samen met uw partner inlogt, voor 3 verschillende ingangsdata:

  • 2 jaar voor uw AOW-datum
  • op uw AOW-datum zelf en
  • 1 jaar na uw AOW-datum

  Naast persoonlijke pensioeninformatie vindt u er handige tips, informatieve video’s en begrijpelijke informatie over wat u moet doen voor uw pensioen bij sommige levensgebeurtenissen.

 • Wat toont Mijnpensioenoverzicht.nl niet?

  Op de website Mijnpensioenoverzicht.nl vindt u géén informatie over:

  • extra pensioen dat u misschien zelf hebt bijgespaard
  • de inhoud van uw huidige pensioenregeling: daarvoor kunt u terecht op deze website
  • pensioen in het algemeen en het Nederlandse pensioenstelsel
  • wezenpensioen dat al uitgekeerd wordt
 • Hoe logt u in op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  Op Mijnpensioenoverzicht.nl logt u in met uw DigiD. Dat is uw persoonlijke inlogcode voor websites van de overheid, zoals de Belastingdienst. Door in te loggen met uw DigiD is uw privacy gegarandeerd. Alleen u kunt uw persoonlijke informatie zien. Als u uitlogt, wordt de informatie nergens bewaard. Hebt u nog geen DigiD? Of bent u uw wachtwoord vergeten? Kijk dan op de website van DigiD.

 • U bent met pensioen. Kunt u inloggen?

  Als u een DigiD hebt, kunt u inloggen. Ongeacht of u al met pensioen bent of niet. U vindt dan informatie over:

  1. ouderdomspensioen dat uitgekeerd wordt aan gepensioneerden van een fonds, en
  2. partnerpensioen dat uitgekeerd wordt aan nabestaanden.

  U ziet ook hoeveel partnerpensioen er geregeld is voor uw eventuele partner als u komt te overlijden.

 • Welke organisatie maakt de website?

  De stichting Pensioenregister, een samenwerkingsverband tussen de Sociale Verzekeringsbank en alle pensioenuitvoerders (pensioenfondsen en pensioenverzekeraars) in Nederland.

 • Hoe actueel is de informatie die u vindt?

  U vindt hier de laatste stand van zaken die uw pensioenfonds of uw pensioenverzekeraar en de Sociale Verzekeringsbank aan Mijnpensioenoverzicht.nl hebben doorgegeven. De gegevens worden minimaal 3 keer per jaar ververst. Dat betekent dat veranderingen in uw werk of privé vaak maar 3 keer per jaar aangepast worden op Mijnpensioenoverzicht.nl.De ene organisatie voert nieuwe informatie in op een ander moment dan de andere organisatie. Daarom verschilt de ’peildatum’ van de gegevens per organisatie. Dat wordt aangegeven met de ’stand per’.

  Let op: de cijfers op uw Uniform Pensioenoverzicht worden 1 keer per jaar verstrekt. Daardoor kan het zijn dat u actuelere informatie vindt op Mijnpensioenoverzicht.nl dan op het pensioenoverzicht van ons fonds.

 • Kunt u de informatie vertrouwen?

  De informatie die u vindt op Mijnpensioenoverzicht.nl komt rechtstreeks van de Sociale Verzekeringsbank, pensioenfondsen en pensioenverzekeraars. Daarom zijn de cijfers net zo betrouwbaar als de cijfers die u ziet op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

 • Mist u pensioen?

  Het kan zijn dat een pensioenfonds uw adresgegevens niet heeft en dat u vergeten bent dat u bij dat pensioenfonds een pensioen hebt opgebouwd. Bijvoorbeeld omdat u in het buitenland woont of hebt gewoond. Dan staat er voor u pensioen klaar, maar kan het pensioenfonds dit pensioen niet aan u uitkeren. Dit wordt een ‘vergeten pensioen’ genoemd. Op Mijnpensioenoverzicht.nl vindt u de contactgegevens voor vragen over vergeten pensioenen.

 • Hebt u veel kleine stukjes pensioen?

  Dan kunt u waardeoverdracht aanvragen. Dat betekent dat u uw opgebouwde pensioen meeneemt naar uw nieuwe pensioenfonds. Zo kunt u al uw pensioen bij één organisatie onderbrengen.

 • Kunt u op Mijnpensioenoverzicht.nl uw pensioen plannen?

  Nee. Mijnpensioenoverzicht.nl geeft u een overzicht van de huidige stand van zaken. Wel ziet u welke veranderingen in uw privé- en werksituatie van invloed kunnen zijn op de hoogte van uw eigen pensioen, zoals een scheiding of het wisselen van baan. Verder kunt u een vergelijking maken tussen uw huidige inkomen en uw inkomen van later.

 • Wat is het verschil met het overzicht dat u van ons krijgt?

  Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u thuis ontvangt van ons is een overzicht van uw pensioen bij ons. Als u inlogt op Mijnpensioenoverzicht.nl, ziet u de informatie van al uw pensioenoverzichten van verschillende pensioenfondsen en pensioenverzekeraars bij elkaar opgeteld. Bovendien ziet u in één oogopslag hoeveel AOW-pensioen u daarnaast kunt verwachten van de overheid.

 • Kan uw partner inloggen om het partnerpensioen te zien?

  Het is mogelijk om samen met uw partner in te loggen en het gezamenlijke pensioen te bekijken. U ziet dan een overzicht van uw ouderdomspensioen voor uzelf en van uw partnerpensioen voor uw partner als u komt te overlijden. Heeft uw partner zelf pensioen opgebouwd? Dan kan uw partner met zijn of haar eigen gegevens in te loggen. U kunt beide overzichten naast elkaar leggen.

 • Waarom zijn de cijfers in mijnpensioenoverzicht soms anders dan in Mijn Pensioencijfers?

  Mijn Pensioencijfers is de online omgeving van ons fonds. Hierin kunt u uw pensioen checken en zelf wijzigingen doorvoeren. U logt in met uw DigiD. In Mijn Pensioencijfers ziet u alleen een overzicht van uw pensioen bij ons fonds.

  Als u inlogt op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u een inschatting die gebaseerd is op uw totale pensioen, dus ook van eventuele andere pensioenfondsen en inclusief uw AOW-pensioen.

  De cijfers in Mijn Pensioencijfers zijn gebaseerd op uw meest recente Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Deze cijfers worden minimaal 1 keer per jaar ververst, wanneer er een nieuw UPO verschijnt. De cijfers op Mijnpensioenoverzicht.nl worden meerdere malen per jaar bijgewerkt. Daardoor kan Mijnpensioenoverzicht.nl actueler zijn dan de informatie achter de inlog in Mijn Pensioencijfers. Op termijn zal Mijn Pensioencijfers tegelijk met Mijnpensioenoverzicht.nl worden bijgewerkt.

  Alle verschillen op een rij:

   

  Uniform Pensioenoverzicht en Mijn Pensioencijfers

  Mijnpensioenoverzicht.nl

  Wat vindt u hier?

  Alleen een overzicht van het pensioen dat u heeft opgebouwd bij ons fonds.

  Een overzicht van uw totale pensioen bij verschillende pensioenfondsen, inclusief het AOW-bedrag.

  Bruto/netto

  De bedragen zijn bruto bedragen, exclusief AOW.

  De bedragen zijn netto bedragen, inclusief AOW.

  Pensioendatum

  67 jaar. Wilt u eerder met pensioen wilt, bespreek dit dan met uw werkgever.

  AOW-leeftijd

  Actualiteit

  De cijfers worden minimaal één keer per jaar ververst.

  De cijfers worden meerdere keren per jaar ververst.

 • Ik zie nieuwe bedragen. Is mijn pensioenregeling aangepast?

  Nee, u ziet een inschatting op basis van de huidige pensioenregeling en de huidige wettelijke regels. De inschattingen zijn gebaseerd op een doorrekening van verschillende scenario’s. De uitkomsten daarvan zijn weergegeven in een navigatiemetafoor. Deze metafoor geeft drie situaties weer: pessimistisch, neutraal en optimistisch.

 • Zijn de scenario’s het gevolg van het pensioenakkoord?

  Nee, het tonen van scenario’s is een nieuwe manier van communiceren over het pensioen dat u opbouwt via de huidige pensioenregeling.

 • Hoe worden de scenario’s berekend?

  Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben hiervoor 2.000 mogelijke ‘toekomsten’ (scenario’s) bedacht. In die scenario’s is de rente hoog of laag, de beleggingen vallen mee of juist tegen en de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens hebben we berekend hoe hoog uw pensioen zou uitvallen op basis van deze scenario’s.

 • Wat moet ik met de bedragen voor de inschatting van mijn pensioen?

  Het middelste bedrag geeft aan hoeveel pensioen u in totaal kunt opbouwen als er niets wijzigt. De andere twee bedragen geven aan in welke richting uw pensioen zich kan ontwikkelen als het erg mee- of tegenzit in de economie. Het blijven echter scenario’s.

  Uw pensioen zal nooit ineens gelijk zijn aan het linker bedrag. Als het langere tijd tegenzit in de economie zal het verwachte pensioen (het middelste bedrag) geleidelijk lager worden. Het is daarom goed af en toe (bijvoorbeeld ieder jaar) naar uw pensioen te kijken. Zo ziet u in welke richting uw pensioen zich ontwikkelt. 

 • Hoe groot is de kans dat ik het laagste bedrag krijg?

  In 5% van de scenario’s kwam de berekening uit op een bedrag dat lager is dan het bedrag als het tegenzit. De kans dat u precies het laagste bedrag krijgt is dus klein. De kans dat u meer krijgt dan het laagste bedrag is 95%.

 • Hoe groot is de kans dat ik het middelste bedrag krijg?

  Het middelste bedrag is de gemiddelde uitkomst op basis van de 2.000 scenario’s. Er is dan ook 50% kans dat uw pensioen lager uitvalt, maar ook 50% kans dat uw pensioen hoger uitvalt. Het gaat er vooral om dat u ziet in welke richting uw pensioen zich kan ontwikkelen als het langere tijd mee- of tegenzit.

 • Hoe groot is de kans dat ik het hoogste bedrag krijg?

  In 5% van de scenario’s kwam de berekening uit op een bedrag dat hoger is dan het bedrag als het meezit. De kans dat u precies het hoogste bedrag krijgt is heel klein. De kans dat u minder krijgt dan het hoogste bedrag is op dit moment 95%.

 • Wanneer zit het mee?

  Het zit mee als het economisch gezien veel beter gaat dan verwacht. Het is een mogelijke toekomst waarin de rendementen op de beleggingen hoger uitvallen dan verwacht. De rente stijgt en de prijzen stijgen niet of dalen misschien zelfs. We weten niet óf deze situatie zich voor gaat doen. Maar áls deze situatie zich voordoet, dan ziet u bij de rechter pijl wat dit zou betekenen voor uw pensioen.

 • Wanneer zit het tegen?

  Het zit tegen als het economisch gezien veel slechter gaat dan verwacht. Het is een mogelijke toekomst waarin de rendementen op de beleggingen lager uitvallen dan verwacht. De rente is lager dan verwacht en de prijzen stijgen harder dan verwacht. We weten niet óf deze situatie zich voor gaat doen. Maar áls deze situatie zich voordoet, dan ziet u bij de linker pijl wat dit zou betekenen voor uw pensioen.

 • Is er een kans dat ik minder krijg dan het laagste bedrag? Of meer krijg dan het hoogste bedrag?

  Ja, die kans is er. De drie bedragen zijn berekend op basis van 2.000 mogelijke ‘toekomsten’ (scenario’s). We hebben uw pensioen berekend in elk scenario. In 5% van die scenario’s komt uw pensioen lager uit dan het bedrag dat u links ziet staan. In 5% van de scenario’s komt uw pensioen hoger uit dan het bedrag dat u rechts ziet staan. Zoals het er nu naar uitziet is er 90% kans dat uw pensioen uit komt op een bedrag tussen het linker en rechter bedrag.

 • Waarom zie ik het nabestaandenpensioen niet als het mee- of tegenzit?

  De overheid heeft ervoor gekozen alleen te laten zien wat er gebeurt met uw eigen pensioen als het mee- of tegenzit.