Hoeveel betaalt u?

Voor de opbouw van uw pensioen betalen u en uw werkgever pensioenpremie. De pensioenpremie is vastgesteld op 22,7% van het salaris dat alle medewerkers van Grolsch samen ontvangen. Uw werkgever betaalt 2/3 deel, u betaalt 1/3 deel.

Hoe betaalt u?

Uw bijdrage aan uw pensioenopbouw wordt automatisch ingehouden op uw bruto maandsalaris. Op uw loonstrook ziet u precies hoeveel u betaalt. Uw werkgever maakt uw bijdrage samen met de bijdrage van de werkgever over aan ons fonds.

Kostendekkende premie

De totale premie die wij ontvangen, moet voldoende zijn om alle kosten voor de pensioenopbouw te dekken. Dat is wettelijk verplicht. We noemen dit ook wel een ‘kostendekkende premie’.

Bent u arbeidsongeschikt?

Als u niet meer kunt werken omdat u (volledig) arbeidsongeschikt bent, bouwt u toch pensioen op bij ons fonds. Ook hiervoor hoeft u geen premie te betalen.