Pensioen op maat

Eerder met pensioen

Uw ouderdomspensioen gaat standaard in op uw 67ste. Dat betekent niet dat u tot 67 jaar moet doorwerken. U kunt ervoor kiezen om eerder met pensioen te gaan. Dit kan vanaf uw 55ste.

Let op: wilt u meer dan 5 jaar vóór uw AOW-leeftijd met pensioen gaan? Dan stelt de Belastingdienst de extra voorwaarde dat uw dienstverband wordt beëindigd. U moet hiervoor een intentieverklaring tekenen.

Gevolgen voor uw pensioen

Als u eerder met pensioen gaat, dan is uw inkomen lager. Dit heeft 3 redenen:

  1. u ontvangt mogelijk nog geen AOW-pensioenAfkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid. van de overheid
  2. u bouwt minder pensioen op, omdat u eerder stopt met werken
  3. u moet langer doen met uw pensioen, omdat de uitkering eerder ingaat

U bouwt minder partnerpensioen en wezenpensioen op wanneer u eerder stopt met werken.

Wat moet u doen?

Spreek met uw werkgever af of en wanneer u eerder met pensioen kunt gaan. Uw werkgever geeft dat aan ons door. Doe dit minimaal 6 maanden voordat u met pensioen wilt gaan.

Wat kunt u verder doen?

Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW-pensioen ingaat.

Wat kunt u nog meer kiezen?