Pensioen op maat

In deeltijd met prepensioen

Wilt u langzaam afbouwen? Dat kan. Uw ouderdomspensioen gaat standaard in op uw 67ste. Dat betekent niet dat u fulltime tot uw 67ste moet doorwerken. U kunt ervoor kiezen om uw pensioen al eerder gedeeltelijk te laten ingaan. Dit kan vanaf uw 55ste. U blijft dan voor een deel werken en voor het andere deel ontvangt u pensioen. 

Let op: wilt u meer dan 5 jaar vóór uw AOW-leeftijd in deeltijd met pensioen gaan? Dan stelt de Belastingdienst de extra voorwaarde dat uw dienstverband wordt beëindigd voor het deel dat u in deeltijd met pensioen gaat. U moet hiervoor een intentieverklaring tekenen.

Gevolgen voor uw pensioen

Als u besluit om in deeltijd met pensioen te gaan, is uw inkomen lager. Dit heeft 3 oorzaken:

  • u bouwt minder pensioen op, omdat u voor een deel eerder stopt met werken
  • u moet langer doen met uw pensioen, omdat de uitkering eerder begint
  • u ontvangt mogelijk nog geen AOW-pensioen van de overheid

Wat moet u doen?

Spreek met uw werkgever af wanneer u in deeltijd met pensioen wilt gaan. Uw werkgever geeft dat aan ons door. Doe dit minimaal 6 maanden voordat de wijziging ingaat.

Wat kunt u verder doen?

Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW-pensioen ingaat.

Wat kunt u verder kiezen?