Hoeveel krijgt u?

Reken uw pensioen uit

Wilt u precies weten hoe uw ouderdomspensioen wordt berekend? En wilt u de som zelf maken? Volg hieronder de uitleg.

Pensioenberekening

Om de som te maken, hebt u de volgende gegevens nodig:

 1. jaarsalaris 
 2. franchise
 3. pensioengrondslag 
 4. opbouwpercentage 
 5. deelnemersjaren
 6. parttime percentage

1. Jaarsalaris

We beginnen bij uw jaarsalaris. Dit bestaat uit:

 • 12 maal uw bruto maandsalaris 
 • 13de maand 
 • vakantietoeslag 
 • persoonlijke toeslag
 • waarnemingstoeslag
 • bovenvaktoeslag
 • koudetoeslag
 • ploegentoeslag
 • vergoeding voor overwerk

Verdient u meer dan € 128.810 (2023)? Dan bouwt u over het bedrag boven € 128.810 geen pensioen meer op in de pensioenregeling van pensioenfonds Grolsch. U kunt zelf wel maatregelen treffen om pensioen op te bouwen over het bedrag boven € 128.810. Uw werkgever heeft u hierover geïnformeerd.

2. Franchise

Daarna trekt u een bedrag af van uw (fulltime) jaarsalaris. Dat bedrag heet de franchiseHet bedrag dat van uw salaris wordt afgetrokken bij de berekening van uw pensioen, omdat u later ook AOW ontvangt.. Dit wijzigt elk jaar. Per 1 januari 2023 is de franchise € 17.006. 

3. Pensioengrondslag

Dit levert de volgende rekensom op:
Jaarsalaris - franchise = pensioengrondslagUw jaarsalaris min de franchise. Over dit deel bouwt u pensioen op.

4. Opbouwpercentage

Vervolgens kijken we naar het opbouwpercentageHet percentage dat u elk jaar aan pensioen opbouwt. van uw pensioenregeling. Dit bedraagt 1,500%.

5. Deelnemersjaren 

Ook een rol in de rekensom speelt het aantal jaren dat u bij ons pensioen opbouwt. Dat zijn uw deelnemersjaren.

6. Parttime percentage

Werkt u in deeltijd? Dan moet u daar ook rekening mee houden. Werkt u bijvoorbeeld 3 dagen per week dan is het parttime percentage 60%.

Pensioenberekening

Voor het vaststellen van uw ouderdomspensioen, gebruikt u de volgende formule:
Pensioengrondslag x deelnemersjaren x opbouw % (x parttime %)

Dit is het bedrag dat u in dit jaar aan pensioen opbouwt. U kunt nu bij benadering berekenen wat uw totale ouderdomspensioen is, door dit bedrag te vermenigvuldigen met het aantal jaren dat u nog moet werken. Dit bedrag telt u op bij het bedrag dat u tot nu toe aan pensioen hebt opgebouwd. Dat bedrag vindt u terug op uw Uniform Pensioenoverzicht.

Let op: als uw salaris verandert, verandert uw pensioenopbouw mee.

Is dit alles?

Het bedrag dat uit deze berekening komt, is niet het volledige pensioen dat u straks ontvangt. Het is alleen het ouderdomspensioen dat u van ons krijgt. Dat wordt na uw pensioen aangevuld met:

 • AOW-pensioen van de overheid
 • aanvullend pensioen van andere pensioenfondsen of -verzekeraars
 • extra pensioen dat u zelf hebt bijgespaard

Vragen?

Neem dan contact op met ons.