Hoeveel krijgt u?

Verhoging pensioen

De prijzen stijgen met de jaren. Wij proberen daarom ook elk jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen. Dat noemen we ook wel toeslagverlening of indexatie. De verhoging zorgt ervoor dat uw pensioen zijn waarde houdt en wordt uitgedrukt in een percentage.

De verhoging in de afgelopen jaren

De verhoging verschilt van jaar tot jaar. Wij hebben uw pensioen de afgelopen jaren als volgt verhoogd: 

Over het jaar Dat is per De prijzen stegen toen met
2018: 1,51% 1 januari 2019 1,70%
2017: 1,11% 1 januari 2018 1,38%
2016: 0% 1 januari 2017 0,32% 
2015: 0,4% 1 januari 2016 0,64%
2014: 0% 1 januari 2015 0,98%
2013: 0% 1 januari 2014 2,51%
2012: 0% 1 januari 2013 2,32%

Hier staat een overzicht van de afgelopen 10 jaar. 

Wanneer krijgt u een verhoging?

U hebt niet automatisch recht op een verhoging. Dat kan alleen als we er financieel goed genoeg voor staan. Bij een verhoging wordt uw opgebouwde pensioen aangevuld met maximaal de loon- of prijsstijgingen.

Wij reserveren geen geld voor de verhoging. Ons bestuur bekijkt elk jaar of en hoeveel uw opgebouwde pensioen kan worden verhoogd. Dat hangt af van de financiële positie van het pensioenfonds