Verandert uw situatie?

Overlijden

Als u overlijdt, dan hebben wij een inkomen geregeld voor uw partner en kind(eren). 

Moet er iets doorgegeven worden?

Als u in Nederland woont, is dat niet nodig. Mocht u overlijden, dan geeft de gemeente dat aan ons door. Woont u in het buitenland wanneer u overlijdt, dan moeten uw nabestaanden uw overlijden bij ons melden. Zij doen dat door een brief te sturen.

Wat is er geregeld voor uw nabestaanden?

Uw partner heeft recht op partnerpensioen van ons. Uw kinderen hebben recht op wezenpensioen.

Uw nabestaande partner kan ook recht hebben op Aanvullend partnerpensioen. Uw werkgever heeft voor dit hiaat een aanvullende verzekering afgesloten, waar u mogelijk recht op hebt. 

Uw nabestaande partner kan ook recht hebben op een uitkering vanwege de Algemene nabestaandenwet (ANW) van de overheid. De voorwaarden vindt u bij de Sociale Verzekeringsbank.

Hoeveel krijgen uw nabestaanden?

Het bedrag aan partner- en wezenpensioen staat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit is uw persoonlijke pensioenoverzicht. U ontvangt dit overzicht elk jaar van ons. Ga naar Mijn Pensioencijfers en bekijk uw pensioenoverzicht online.

Hebt u ook ergens anders pensioen opgebouwd? Log dan in op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een overzicht van uw pensioen tijdens uw hele loopbaan.