Soorten pensioen

Aanvullend partnerpensioen

Wat is er aan pensioen geregeld voor uw partner en/of kinderen indien u komt te overlijden?

Het is goed om te weten dat er naast een mogelijke Anw-uitkering vanuit de overheid en partner-/wezenpensioen vanuit Pensioenfonds Grolsch, een Aanvullend Partnerpensioen door uw werkgever is verzekerd. Om u een volledig beeld te geven ziet u hieronder wat er op dit moment na uw overlijden – tijdens uw dienstverband bij Grolsch - geregeld is voor uw partner en door wie:

Wat?

Voor wie?

Hoeveel?

Anw-uitkering vanuit de overheid

Uw partner en/of kind(eren) kunnen recht hebben op een Anw-uitkering indien u komt te overlijden

Kijk hier voor de voorwaarden

Partnerpensioen vanuit Pensioenfonds Grolsch

Vanuit Pensioenfonds Grolsch bestaat er recht op een partner- en/of wezenpensioen.

Het bedrag aan partnerpensioen dat uw partner krijgt, staat op het Uniform Pensioenoverzicht, dat u elk jaar van het Grolsch pensioenfonds ontvangt. In Mijn Pensioencijfers kunt u uw pensioenoverzicht online bekijken.

Het wezenpensioen bedraagt in de regel per kind 20% van het partnerpensioen. (Bekijk het pensioenreglement voor de volledige voorwaarden)

Aanvullend Partnerpensioen door Grolsch verzekerd middels een Anw-Hiaatverzekering.

De partner van een werknemer van Grolsch (ouder dan 18 jaar) die overlijdt voor zijn/haar 68e jaar.

Bruto uitkering van € 13.172 per jaar. Deze uitkering wordt ongeacht inkomen, vermogen of leeftijd kinderen uitgekeerd aan de partner totdat hij of zij de AOW-gerechtigde leeftijd  bereikt, maar uiterlijk tot de 68e jarige leeftijd is bereikt.

Overzicht op basis van de gegevens d.d. 31 december 2019  

Wat is Aanvullend Partnerpensioen?

Aanvullend Partnerpensioen voorziet in een uitkering aan uw partner als u overlijdt terwijl u nog in dienst bent bij de Grolsch en nog geen 68 jaar bent. Uw partner ontvangt deze uitkering tot hij of zij de leeftijd van 68 jaar bereikt. Deze uitkering staat los van een eventueel inkomen van uw partner, een eventueel partnerpensioen vanuit Pensioenfonds Grolsch en/of een Anw-uitkering vanuit de overheid.

Waarom wordt  het Aanvullend Partnerpensioen nu door Grolsch geregeld?

De collectieve regeling via het pensioenfonds Grolsch was vrij complex en was een relatief dure oplossing, waar slechts in enkele gevallen gebruik van werd gemaakt. Het Grolsch pensioenfonds heeft daarom Grolsch gevraagd een vervangende regeling te treffen.

Andere soorten pensioen

Voor u Voor uw (ex-)partner Voor uw kinderen
Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen
Pensioen bij arbeidsongeschiktheid Bijzonder partnerpensioen  
  Aanvullend partnerpensioen