Interview met Sofia Stolting

Vraag 1: Hoe verloopt je loopbaan tot nu toe en hoe kwam je bij Grolsch terecht?

Antwoord: Na jaren te hebben gewerkt in de wereld van financiële auditing (= controleren van organisaties) kwam in 2012 de vacature van Internal Audit Manager bij Grolsch voorbij. Die kans heb ik gegrepen. Daarna heb ik verschillende functies gehad binnen Grolsch, met als rode draad “verandermanagement”. De laatste twee jaar werk ik als Health, Safety & Environment Manager. Met mijn passie en energie zet ik mij in om onze veiligheidscultuur steeds verder te verbeteren.

Vraag 2: Je kwam onlangs ook in het bestuur van Pensioenfonds Grolsch?

Antwoord: ja dat klopt. Toen mijn collega Wim Vermeulen had besloten om met pensioen te gaan ben ik gevraagd voor deze rol. Ik heb hier goed over nagedacht omdat dit een rol is met flinke verantwoordelijkheid. Daarnaast was het voor mij een nieuw en complex werkveld. Na gesprekken met bestuursleden, mijn leidinggevende als ook het thuisfront heb ik weloverwogen ja gezegd. Nu zit ik op een plek waar ik collega’s kan helpen om hun financiële toekomstplaatje nog scherper te maken!

Vraag 3: Wat maakt het werk als pensioenfondsbestuurder zo uitdagend?

Antwoord: vooral het minder ingewikkeld maken van pensioen trekt me aan, kijkend naar het nieuwe pensioenstelsel dat er aan komt. Verder verandert de wereld om ons heen razendsnel. En dat heeft impact op waar we het Grolsch pensioengeld zo veilig en goed mogelijk kunnen beleggen. Een uitdaging voor ons als pensioenfonds bestuur zit in de vertaalslag kunnen maken naar een begrijpelijke vorm waar de deelnemer iets mee kan. Datzelfde geldt overigens ook voor mij, want ik leer nog elke dag bij over pensioenen.

Vraag 4: Voor bestuurders is pensioen soms complex, maar toch niet voor deelnemers en gepensioneerden?

Antwoord: naar mijn mening is het ook voor hen complex hoor! Ik denk dat dit een onderwerp is waar veel mensen, onder andere door de complexiteit, vaak pas op latere leeftijd meer bewust mee bezig gaan. Ik in ieder geval tot voor kort wel. Want in de maanden dat ik nu volop meedraai zie ik dat je op jonge leeftijd al hele belangrijke keuzes kan maken voor je pensioen. Pas nu ben ik mij daar steeds bewuster van geworden. Ik hoop dat met de komst van het nieuwe pensioenstelsel het pensioen transparanter en persoonlijker wordt.

Vraag 5: Heb jij, naast je pensioen bij Grolsch, extra in je pensioen geïnvesteerd?

Antwoord: Eerlijk is eerlijk, voordat ik bestuurslid werd was ik minder bewust bezig met mijn pensioen. Maar in de korte tijd dat ik steeds meer leer over pensioenen, besef ik mij maar al te goed hoe belangrijk dit is voor later, ook al lijkt het nog zo ver weg.
Want wanneer ik bijvoorbeeld nu naar mijn eigen UPO kijk (Uniform Pensioen Overzicht), zie ik welk pensioen ik kan bereiken per maand. Tussen nu en wanneer mijn pensioen ingaat kan er nog zoveel veranderen, zowel privé als werk. Dat maakt dat ik nu wel aan het kijken ben wat mijn mogelijkheden zijn. Kortom, pensioen is een belangrijk onderdeel van ieders financiële toekomstplaatje waar je tijdig mee aan de slag kunt!

Vraag 6: wat gaat de nieuwe wetgeving beteken voor Pensioenfonds Grolsch, klopt het dat jullie nadenken over scenario’s waarin ook ruimte is voor het onderbrengen van het pensioenvermogen op een andere plek dan binnen het huidige fonds?

Antwoord: momenteel worden alle scenario’s bekeken en beoordeeld. Voor ons is als eerste belangrijk het “prudent” beheren van het ons toevertrouwde pensioenvermogen. Dat betekent: op zoek naar voorspelbare rendementen tegen zo laag mogelijke kosten. De nieuwe pensioenwetgeving heeft hoe dan ook grote invloed op de uitvoer. Dat is het traject waar ik per begin dit jaar deel van mag uitmaken en aan de ‘tekentafel’ zit. Het is voor mij wel duidelijk dat er iets moet gebeuren, want het huidige stelsel knelt met de veranderingen in de samenleving. Denk dan aan de dynamische arbeidsmarkt (mensen veranderen steeds vaker van baan, van werkgever, of beginnen voor zichzelf) maar ook de vergrijzing (we worden steeds ouder) en de economische veranderingen.

Vraag 7: In mei dit jaar hebben jullie onderzocht hoe deelnemers kijken naar risico en rendement. Wat is jouw afdronk van de verzamelde antwoorden?

Antwoord: Het nieuwe pensioenstelsel raakt ons allemaal en we willen als bestuur luisteren naar alle groepen deelnemers. Dus niet alleen medewerkers maar ook oud-medewerkers en gepensioneerden. Veel deelnemers hebben gereageerd, slechts weinig deelnemers weten op dit moment al veel van het nieuwe stelsel. Hier zien we een rol weggelegd voor het fonds en de werkgever. Ook zijn er grote verschillen in de antwoorden en zien we dat we met name met de jongere deelnemers (< 55 jaar) meer in contact willen en moeten komen. De uitkomsten worden op korte termijn gedeeld via onze fondswebsite. We willen als fonds samen met OR en werkgever meer en vaker met deelnemers in contact komen over pensioen en ze betrekken in het traject richting het nieuwe pensioenstelsel. Daar is ook ruimte om samen de ingewikkelde onderwerpen te bespreken. Een goed begrip hiervan is nodig om uiteindelijk met elkaar de juiste keuzes te kunnen maken.

Vraag 8: Vooral de laatste maanden is er enorm veel gebeurd: stijgende rentes, wetgeving in de laatste definitieve fase, de impact van de situatie in de Oekraïne. Hoe kijk je daar op terug?

Antwoord: mijn eerste reactie is dat ik me zorgen maak. Er zijn op dit moment zoveel ernstige en schrijnende situaties gaande, dat ik soms denk ‘hoe gaat deze wereld er straks uitzien voor onze kinderen?’ Mijn tweede meer rationele reactie, is dat al deze ontwikkelingen laten zien dat ons bestaande pensioenstelsel in Nederland niet langer houdbaar meer is. De regelingen zijn niet langer in verhouding tot al de ontwikkelingen in de wereld. In Nederland zijn nu veel pensioenregelingen zogenaamde uitkeringsregelingen waarin deelnemers een toezegging krijgen over de hoogte van hun pensioenuitkering. In het nieuwe pensioenstelsel zijn de pensioenregelingen premieregelingen, en daarmee ook meer gekoppeld aan de economische toestand.

Vraag 9: Over bereikbaarheid gesproken… hebben jullie veel vragen van deelnemers of gepensioneerden gekregen naar aanleiding van de aankomende wijzigingen vanwege Wet Toekomst Pensioen?

Antwoord: nu zijn er nog niet veel vragen, maar ik verwacht dat dit meer zal gaan groeien de komende tijd. Vooral wanneer steeds meer duidelijkheid komt over de impact van deze wijzigingen. Wij zullen daar natuurlijk tijdig en zo duidelijk mogelijk over communiceren. Collega’s zullen dan hopelijk iets meer gaan beseffen dat het pensioenvraagstuk niet iets is voor latere zorg, maar dat je er nu bij moet zijn voor een goed pensioen later.

Laatste vraag 10: Waar kunnen deelnemers en gepensioneerden jullie als bestuurder een plezier mee doen?

Antwoord: Geef ons alsjeblieft je mening en stel je vragen! De komende periode is de dialoog met elkaar opzoeken cruciaal. Communicatie helpt daarbij. Uiteindelijk maken wij beslissingen op basis van input van de deelnemers. Die stem is cruciaal om straks jouw & mijn pensioen beter vorm te kunnen geven met elkaar.