Thomas Rieken over zijn jaar als aspirant-bestuurslid

‘We hebben laten zien dat we enorm flexibel zijn’

Thomas Rieken is sinds januari 2021 volwaardig bestuurslid van Pensioenfonds Grolsch. In 2020 was hij nog aspirant-lid, al draaide hij toen al helemaal mee in het bestuur. Eind 2019 werd Thomas ook benoemd als HR-directeur van Grolsch. Een drukke periode dus. En toen moest corona nog komen.  We spraken met Thomas over het - in meerdere opzichten - uitdagende jaar 2020. En we keken ook alvast naar de toekomst. Want er blijft genoeg te doen.

‘Ik heb in 2020 enorm veel geleerd over pensioen. En dan vooral hoe belangrijk het voor iedereen is om te weten hoe je pensioen precies in elkaar steekt, en welke keuzes je daarbinnen kunt maken. Maar ook hoe een pensioenfonds functioneert en wordt bestuurd. Dat zie je als buitenstaander niet. Erg interessant om daar als bestuurslid onderdeel van uit te mogen maken.

Na mijn formele benoeming als HR-directeur werd ik door de werkgever voorgedragen als bestuurslid. Vervolgens ben ik gestart met mijn opleiding. Na het afronden van de opleiding moest mijn benoeming ook nog worden getoetst en goedgekeurd door De Nederlandsche Bank (DNB).’

‘Ik discussieerde volop mee, maar mocht niet meestemmen’
‘Al met al was het een drukke en leerzame periode, met veel veranderingen. Mede daarom besloot ik de opleiding tot bestuurslid over een langere periode uit te smeren. Maar ik ging wel gelijk meelopen als aspirant-lid. Ik zat bij alle vergaderingen, en discussieerde volop mee. Learning on the job, dat beviel heel erg goed.

Ook al omdat ik door de andere bestuursleden vanaf het begin serieus werd genomen. Ik heb geen moment het gevoel gehad dat ik nog geen volwaardig bestuurslid was. Alleen als er over een besluit moest worden gestemd, mocht ik niet meedoen. Dat is trouwens zo vastgelegd in de wet. Logisch.’

‘We moesten snel schakelen, zaken anders aanpakken’
‘Ik was nauwelijks toegetreden tot het bestuur of de volgende grote uitdaging kondigde zich aan: corona. De pandemie zette de wereld inderdaad op z’n kop, zeker in het begin. Het besturen van het pensioenfonds werd van de ene op de andere dag heel anders. We moesten snel schakelen, veel dingen op een andere manier doen. Eigenlijk ongelooflijk hoe snel we dat allemaal hebben opgepakt.

Niet alleen wij bij het bestuur en het verantwoordingsorgaan (VO), maar ook onze deelnemers. Normaal organiseerden we deelnemersbijeenkomsten in een zaal; dat was iedereen zo gewend. Maar onze eerste online bijeenkomst werd door meer deelnemers bezocht dan voorheen. We zijn allemaal dus veel flexibeler dan we misschien denken.’

‘Pensioen wordt steeds duurder’
‘Volgens mij heeft onze dienstverlening niet geleden onder de coronacrisis. Het pensioenfonds kent wel enkele uitdagingen op de korte en lange termijn, net als alle Nederlandse pensioenfondsen.

Maar eigenlijk doen we het als klein ondernemingspensioenfonds best goed. Wat de laatste jaren wel duidelijk is geworden: pensioen wordt steeds duurder. Dat is een grote uitdaging voor de toekomst. In 2020 hebben we veel tijd besteed aan een nieuwe pensioenovereenkomst tussen werkgever en werknemers voor de komende 5 jaar. Dat was trouwens meer in mijn rol als HR-directeur dan als bestuurslid. Ook in die rol moet ik zorgen voor een evenwichtige belangenafweging.’

‘Juist op jonge leeftijd kun je besluiten nemen die veel effect op je pensioen hebben’
‘We proberen goed te communiceren en iedereen te bereiken. Hoe succesvol je daarbij bent, hangt natuurlijk ook af van de mate van interesse van onze deelnemers. Het blijft lastig om deelnemers bij hun pensioen te betrekken, zeker als ze nog jong zijn. Bij informatiesessies zien we nog steeds vooral oudere deelnemers. Dat is jammer, want juist op jonge leeftijd kun je nog besluiten nemen die veel effect op je pensioen hebben.

Verdiep je dus in je pensioen, en stel je vragen. Als je bijvoorbeeld wilt weten of je genoeg pensioen opbouwt zijn er verschillende manieren om je pensioen zelf te checken. Zeker straks met het nieuwe pensioenstelsel, ook al is de invoering hiervan onlangs met een jaar uitgesteld. Maar het komt er natuurlijk wel; het wordt de komende jaren één van de belangrijkste onderwerpen.

Als bestuur zijn we al volop bezig met de voorbereidingen op de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Het doel voor 2021 is ons kennisniveau op peil te brengen en het maken van een plan van aanpak voor de komende jaren. Samen met het VO, de werkgever en de OR. Welke beslissingen moeten er worden genomen? Door wie, en op welk moment? Dat zijn voor ons nu de cruciale vragen.’