Onze organisatie

Bestuur

Het bestuur is paritair samengesteld. Het bestuur bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, vier leden die zijn voorgedragen door de vennootschap en telkens twee leden ter vertegenwoordiging van de werknemers en pensioengerechtigden in het bestuur. De vertegenwoordigers van de werknemers en pensioengerechtigden worden na verkiezingen voor een zittingsperiode van vier jaar door het bestuur benoemd. Op dit moment bestaat het bestuur uit negen leden.  

De bestuursleden van Pensioenfonds Grolsch zijn:

Onafhankelijk voorzitter
E.H. Janssen (Els) (sleutelfunctiehouder Interne audit)

Werkgever
G. van der Aa (Gerben) (plaatsvervangend penningmeester)
A.J. Meijerink (Bert) (penningmeester)
J.A. Mengerink (Jaap) (secretaris)
T. Rieken (Thomas) (bestuurslid)

Werknemer
W.C.M. Vermeulen (Wim) (plaatsvervangend voorzitter)
F. Verschuren (Frank) (sleutelfunctiehouder risicobeheer)

Pensioengerechtigd
R. Snel (Rob) 
P.G. van Rooijen (Peter) (plaatsvervangend secretaris)

Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 3 personen: K. van 't Hof  (namens de werkgever), B. Termijtelen (namens de werknemers) en N. Heinen (namens de gepensioneerden). 

Visitatiecommissie

De visitatiecommissie bestaat uit J. Ruben, H. Polee en F. Lemkes. 

Meer informatie

Meer informatie over onze organisatie vindt u hier.