Wat vond het verantwoordingsorgaan van 2020?

Jaarbericht 2020

Het bestuur van ons pensioenfonds legt verantwoording af over het gevoerde beleid en de manier waarop dit is uitgevoerd. In 2020 komen in het verslag van het verantwoordingsorgaan (VO) de volgende onderwerpen aan de orde:

  • toekomst van het fonds 
  • kostendekkende premie
  • kosten van pensioenbeheer en rendementsontwikkeling
  • communicatie richting betrokkenen

Voor meer informatie over deze specifieke punten, zie het hoofdstuk 'Verslag van het verantwoordingsorgaan' in het jaarverslag.  

Oordeel

Door de daling van de actuele dekkingsgraad en het negatieve beleggingsresultaat kon er geen indexatie van de pensioenen kon plaatsvinden. Desondanks vindt het VO dat het pensioenfonds, ook gelet op de Covid-19 ontwikkelingen, een gematigd positief jaar heeft gekend. 

Per eind 2020 lag de beleidsdekkingsgraad van 108,2% onder de vereiste dekkingsgraad van 116,6%. In maart 2021 heeft het fonds de actualisatie van het herstelplan ingediend bij DNB. In mei heeft DNB hiermee ingestemd. Het VO zal de ontwikkelingen hiervan in nauwe samenwerking met het bestuur volgen.  

Het VO is van mening dat het bestuur ook in 2020 een integere bedrijfsvoering heeft gevoerd conform de principes van goed pensioenbestuur, zeker gezien de bijzondere omstandigheden.