Nieuws

Onjuist getal in brief over de wijziging van de pensioenregeling

Onlangs heeft het Grolsch pensioenfonds de actieve deelnemers (werknemers van Grolsch) per brief geïnformeerd over de wijziging van de pensioenregeling per 1 januari 2021. In de brief stond ook een rekenvoorbeeld om het verschil in de jaarlijkse opbouw duidelijk te maken. Helaas is in het voorbeeld een onjuist getal opgenomen, waardoor de uitkomst niet klopt met de berekening.

Hieronder staat het juiste rekenvoorbeeld vermeld:

Stel: u verdient € 35.000,00 per jaar. De franchise is € 16.109,00. U bouwt in dat jaar 1,5% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 18.891,00 (€ 35.000,00 – € 16.109,00). Dat is € 283,37 in dat jaar. Bij het opbouwpercentage van 1,738% was dat een bedrag van €328,33. Het verschil in pensioenopbouw is € 44,96 (€ 328,33 – € 283,37). Als u over 10 jaar de pensioenleeftijd van 67 jaar bereikt, dan is uw levenslange, jaarlijkse pensioenuitkering € 449,60 lager (10 jaar x € 44,96).

Heeft u nog vragen, neem dan contact op. Wij helpen u graag.