Nieuws

Welke kosten maakt Pensioenfonds Grolsch?

Om uw pensioen te beheren, maakt ons pensioenfonds kosten. Het gaat om kosten voor pensioenbeheer, administratie, communicatie, vermogensbeheer en transactiekosten, zoals:

  • het bijhouden van een goede administratie van uw gegevens
  • beheer van de beleggingen (kopen en verkopen van aandelen en obligaties)
  • voldoen aan wet- en regelgeving/controlekosten
  • u informeren

De kosten die het pensioenfonds maakt worden verdeeld over alle deelnemers. Door de kosten te delen en zo efficiënt mogelijk te werken, proberen we ze per deelnemer zo laag mogelijk te houden.

Kosten

  • De kosten van het pensioenbeheer per deelnemer in ons fonds zijn in 2020 € 679,- per deelnemer
  • De kosten van het vermogensbeheer zijn in 2020 0,33% van het gemiddeld belegd vermogen.
  • De transactiekosten bedragen bij ons fonds 0,19% van het gemiddeld belegd vermogen.

Meer weten?

Meer informatie over de keuzes die het bestuur maakt en welke kosten er zijn, kunt u lezen in het jaarverslag