Nieuws

Deelnemersonderzoek: resultaten zijn bekend

We zijn op weg naar een nieuwe pensioenregeling die passend is bij onze deelnemers. 

Daarvoor moeten in de komende periode belangrijke keuzes gemaakt worden. Inmiddels zijn we gestart met het verkennen van de belangrijkste keuzes. Dit is een proces dat we stap voor stap willen doorlopen, samen met onze deelnemers. Niet alleen medewerkers maar ook oud-medewerkers en gepensioneerden.

In juni hebben we een eerste onderzoek gedaan naar voorkeuren van deelnemers. In het najaar gaan we een serie gesprekken organiseren. Daarbij worden zoveel mogelijk deelnemers betrokken.