Nieuws

Goed nieuws: u krijgt meer AOW

In een economie is het normaal dat de prijzen stukje bij beetje stijgen. Dat betekent dat u met hetzelfde geld steeds minder kunt kopen.

Het minimumloon stijgt twee keer per jaar mee met deze algemene prijsstijgingen. Zo zorgt de overheid ervoor dat de koopkracht op peil blijft van mensen die het minimumloon ontvangen. De laatste stijging was op 1 juli 2020. Toen is het minimumloon met 1,6% omhoog gegaan.

Wat heeft dat te maken met de AOW?

De AOW is pensioen van de overheid voor iedereen die in Nederland heeft gewoond en/of gewerkt. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de AOW uit. U ontvangt het vanaf uw AOW-leeftijd. De AOW is een minimuminkomen voor ouderen. Daarom is het gekoppeld aan het minimumloon. Gaat het minimumloon omhoog? Dan stijgt de AOW ook.

Wat is er aan de AOW veranderd op 1 juli?

De AOW is een percentage van het minimumloon:

  • Mensen die alleen wonen krijgen 70% van het minimumloon. Hun AOW ging op 1 juli met € 14,80 per maand omhoog naar € 1.270,67.
  • Mensen die samenwonen krijgen elk 50% van het minimumloon. Hun AOW ging op 1 juli met bijna € 10,50 per maand omhoog naar € 870,03.

Meer informatie

Check hier de actuele bedragen.

Bron: SVB