Nieuws

Dekkingsgraad maart 114,8%

Sinds 2015 wordt de beleidsdekkingsgraad gebruikt. Dit is de (voortschrijdende) gemiddelde dekkingsgraad over de 12 voorafgaande maanden. Volgens deze berekening heeft het pensioenfonds per eind maart een dekkingsgraad van 114,8%. Een maand eerder was dat 114,4%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen (= verplichtingen).

Bij een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 104% heeft het pensioenfonds € 1,04 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet uitkeren.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de beleidsdekkingsgraad zich ontwikkelt.