Nieuws

Herbenoeming leden bestuur en VO

In juli riepen wij de pensioengerechtigden van het fonds op om zich kandidaat te stellen als vertegenwoordiger voor zowel het verantwoordingsorgaan als het bestuur. Er hebben zich geen kandidaten gemeld.

Aangezien er geen tegenkandidaten zijn, is de heer N. Heinen herbenoemd als lid van het verantwoordingsorgaan. Daarnaast is de heer R. Snel benoemd tot aspirant-bestuurslid.

De heer P. van Rooijen heeft zich herkiesbaar gesteld als bestuurslid. Omdat er geen tegenkandidaten zijn, gaat het bestuur verder met de herbenoemingsprocedure van de heer Van Rooijen.

Meer weten?

Lees meer over de organisatie van ons pensioenfonds.