Nieuws

Wet toekomst pensioenen uitgesteld

Het was de bedoeling dat de Wet toekomst pensioenen per 1 januari 2023 in zou gaan. De wet is nu in behandeling in de Tweede Kamer. De Kamerleden stellen zoveel vragen dat de minister de ingangsdatum uitstelt. Na behandeling in de Tweede Kamer, moet immers ook de Eerste Kamer zich nog buigen over de nieuwe wet.

Wat vooraf ging

In 2019 hebben vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en de overheid een principeakkoord gesloten voor een nieuw pensioenstelsel. Doel is het pensioen persoonlijker en transparanter maken. Doel is ook dat het pensioen beter aansluit op de huidige arbeidsmarkt, waar mensen vaker dan voorheen van baan en van werkgever veranderen. Deze plannen zijn vertaald in een wetsvoorstel. De Tweede Kamer is nog bezig met de voorbereiding van de behandeling daarvan.

Wat betekent dit voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel?

Vooralsnog verandert er niets aan de afspraken en tijdslijnen voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Uiterlijk 1 januari 2027 moet ons fonds zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel.

Wilt u meer weten?

Lees meer op toekomst van uw AOW en pensioen.