Onze organisatie

Advies

Ons bestuur krijgt gevraagd en ongevraagd advies van verschillende partijen:

Beleggingsadviescommissie

Uw pensioengeld wordt belegd, omdat dit het meeste geld oplevert. Ons fonds belegt in aandelen en obligaties. In het beleggingsbeleid staat hoe dat gebeurt.

De beleggingsadviescommissie adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid en wie dat beleid het beste kan uitvoeren. Vermogensbeheerders voeren het beleggingsbeleid uit. De beleggingsadviescommissie controleert of zij zich houden aan de afspraken en houdt in de gaten welke resultaten ze boeken.

Samenstelling

De beleggingsadviescommissie bestaat uit een aantal financiële experts.

J.F. Gierveld, commissievoorzitter namens het pensioenfonds
A.J. Meijerink, secretaris namens het pensioenfonds
G. van der Aa, aspirant lid namens het pensioenfonds
E. Krijgsman, adviseur Mercer
A. Spoelstra, adviseur Mercer

Communicatieadviescommissie

Het pensioenfonds geeft u graag duidelijke en begrijpelijke informatie over uw pensioen. De communicatieadviescommissie adviseert het bestuur over hoe deze communicatie het beste kan worden aangepakt en zorgt voor de uitvoering. 

Samenstelling

J.A. Mengerink, commissievoorzitter namens het pensioenfonds
F.M.R. Swennenhuis, commissielid
D. Breij, adviseur, namens AZL

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af aan ons verantwoordingsorgaan. Dit orgaan controleert of het bestuur:

  • goede en consistente beleidskeuzes heeft gemaakt
  • het beleid goed heeft uitgevoerd
  • de Code Pensioenfondsen heeft nageleefd
  • rekening heeft gehouden met de belangen van alle betrokkenen

Het oordeel van ons verantwoordingsorgaan staat in het jaarverslag.

Samenstelling

N. Heinen, namens gepensioneerden, voorzitter
B. Termijtelen, namens werknemers
K. van ’t Hof, namens werkgever

Adviserend actuaris

De adviserend actuaris bekijkt hoe het fonds er financieel voor staat. Zo berekent hij maandelijks of er genoeg geld is om alle pensioenen te kunnen betalen.

Daarnaast geeft hij advies over besluiten die gaan over de financiële positie van het pensioenfonds. Denk daarbij aan:

  • eventuele verhoging (indexatie) van de pensioenen
  • de hoogte van de pensioenpremie die werkgevers en werknemers betalen

AZL Actuariaat is onze adviserend actuaris.

Overzicht

Deze partijen ondersteunen ons bestuur:

Grolsch_bestuur.jpg