Onze organisatie

Haalbaarheidstoets

Ons pensioenfonds voert elk jaar een haalbaarheidstoets uit. In deze haalbaarheidstoets onderzoeken we in hoeverre ons fonds de komende jaren de pensioenen kan verhogen. Het gaat om een zo realistisch mogelijke inschatting over 60 jaar. Daarbij houden we rekening met 2.000 verschillende toekomstscenario’s.

De uitkomst is een verwachting van hoe het met onze pensioenen gaat als:

  • het goed gaat met de economie
  • als het slecht gaat met de economie of
  • als het niet goed, maar ook niet slecht gaat met de economie

De som wordt twee keer gemaakt om een goede toets te kunnen doen:

  • 1x met de werkelijke financiële situatie van ons fonds
  • 1x met een fictieve financiële situatie, waarbij ons fonds precies voldoet aan de eisen van de wet

Wat doet het fonds met de haalbaarheidstoets?

De uitkomst is waardevolle informatie voor het pensioenfondsbestuur. Het geeft antwoord op vragen als:

Wat betekent dit voor uw pensioen?

De uitkomst geeft aan in hoeverre ons pensioenfonds naar verwachting in staat is om de pensioenen te verhogen met de algemene prijsstijgingen. Is de uitkomst bijvoorbeeld 90%? Dan betekent dit dat naar verwachting uw pensioen gemiddeld 90% van zijn waarde behoudt, doordat we elk jaar de pensioenen wat kunnen verhogen. Uit de haalbaarheidstoets van 2020 blijkt dat ons fonds een uitkomst van 97,9% heeft.

Wat als de uitkomst heel laag is?

Ligt de uitkomst onder een bepaalde ondergrens, dan kijkt het bestuur of er iets moet veranderen aan het beleid, en zo ja, wat dan. Het kan gaan om een wijziging in: