Verandert uw situatie?

Veranderingen in uw werk of privéleven zijn vaak van invloed op uw pensioen. Wij hebben daarom alle informatie over wat u moet doen voor u op een rij gezet:

Privé

 

Wat moet u doen voor uw pensioen bij ons fonds?

Samenwonen

Meld uw partner aan bij ons. Ga naar Mijn Pensioencijfers en vul het formulier in.

Trouwen in Nederland

U hoeft niets te doen.

Trouwen in het buitenland

Geef uw huwelijk aan ons door in Mijn Pensioencijfers.

Geregistreerd partnerschap

U hoeft niets te doen.

Einde samenwonen

Meld uw partner af bij ons via Mijn Pensioencijfers.

Scheiden

Ga naar Mijn Pensioencijfers en vul het formulier in.

Scheiden in het buitenland

Ga naar Mijn Pensioencijfers en geef uw scheiding aan ons door.

Kinderen

U hoeft niets te doen.

Stief- en adoptiekinderen

U hoeft niets te doen.

Nieuw rekeningnummer

Meestal hebt u zo ongeveer uw hele leven hetzelfde rekeningnummer, van uw eerste zakgeld tot en met uw pensioen. Soms is het echter nodig om een rekeningnummer te wijzigen. Hoe zorgt u ervoor dat ook uw pensioen op het nieuwe nummer wordt uitgekeerd?

U kunt het wijzigingsformulier hier downloaden. Wij hebben namelijk een schriftelijk en ondertekend verzoek van u nodig om het rekeningnummer in onze administratie te mogen wijzigen. Met het invullen en retourneren van het formulier weten we zeker dat we de wijziging bij de juiste persoon doorvoeren. U mag het formulier per post terugsturen. U kunt het ook scannen en digitaal retourneren. Helaas kunnen we dat proces op dit moment nog niet volledig digitaal regelen, maar daar wordt aan gewerkt.

Verhuizen in Nederland

U hoeft niets te doen.

Pensioen in het buitenland

Gaat u emigreren? En wilt u in het buitenland pensioen ontvangen? Dat kan. U moet dan wel een paar dingen regelen

1. Stuur een adreswijziging

Ga naar Mijn Pensioencijfers (Direct regelen) en geef uw adreswijziging door in het formulier Verhuizen in en naar het buitenland. Stuurt u ons een e-mail of brief dat u bent verhuisd naar het buitenland? Vergeet dan niet uw klantnummer en BSN (Burger Service Nummer, vroeger sofinummer) te vermelden. Dat geldt ook als u verhuist in het buitenland.  

2. Geef uw BSN en bankrekeningnummer door
Wij kunnen uw pensioen niet aan u betalen als we geen BSN (Burger Service Nummer, vroeger sofinummer) en geen bankrekeningnummer van u hebben. Geef deze informatie daarom aan ons door. Uw BSN staat in uw paspoort of ID-kaart. Weet u uw BSN niet? U kunt dit opvragen bij de Belastingdienst.

3. Stuur elk jaar een levensbewijs
Als u pensioen van ons ontvangt in het buitenland, sturen wij u elk jaar een levensbewijs. Dat noemen we ook wel een attestatie de vita (Dit is een document waaruit blijkt dat u nog in leven bent). Dit moet u door een lokale overheidsinstantie of notaris laten ondertekenen. Daarna en stuurt u dit volledig ingevuld terug naar ons.
Ontvangt u ook AOW van de Sociale Verzekeringsbank en hebt u dit levensbewijs al opgestuurd naar de SVB? Dan ontvangen wij deze informatie automatisch via de SVB. U hoeft dan niets te doen

4. Wij houden premies en belasting in, maar misschien hoeft dat niet
Wij zijn verplicht om in Nederland premies en belasting (loonheffing) op uw pensioen in te houden. Daardoor krijgt u minder pensioen. Soms hoeft dat niet, omdat Nederland met uw land hierover afspraken heeft gemaakt. U kunt dan meer pensioen krijgen. Zo regelt u dit:
- Ga naar belastingdienst.nl;
- Kijk bij: Aanvraag Vrijstelling van loonheffing;
- Vul het formulier in;
- Als u er recht op hebt, stuurt de belastingdienst u een vrijstellingsverklaring;
- Stuur ons een kopie van deze vrijstellingsverklaring. Dan houden wij geen loonheffing in op uw pensioen.

5. Gaat u scheiden?
Als u in Nederland woont, krijgen we via de gemeente door dat u bent gescheiden. Als u in het buitenland woont niet. Dan geeft u uw scheiding zelf aan ons door.

6. Komt u te overlijden?
Als u in Nederland woont, krijgen we dit via de gemeente door. Als u in het buitenland woont niet. Uw nabestaanden moet dit aan ons fonds doorgeven.

Ziek en arbeidsongeschikt

U hoeft niets te doen.

Overlijden in Nederland

Uw nabestaanden hoeven niets te doen.