Verandert uw situatie?

Veranderingen in uw werk of privéleven zijn vaak van invloed op uw pensioen. Wij hebben daarom alle informatie over wat u moet doen voor u op een rij gezet:

Privé

 

Wat moet u doen voor uw pensioen bij ons fonds?

Samenwonen

Meld uw partner aan bij ons. Ga naar Mijn Pensioencijfers en vul het formulier in.

Trouwen in Nederland

U hoeft niets te doen.

Trouwen in het buitenland

Geef uw huwelijk aan ons door in Mijn Pensioencijfers.

Geregistreerd partnerschap

U hoeft niets te doen.

Einde samenwonen

Meld uw partner af bij ons via Mijn Pensioencijfers.

Scheiden

Ga naar Mijn Pensioencijfers en vul het formulier in.

Scheiden in het buitenland

Ga naar Mijn Pensioencijfers en geef uw scheiding aan ons door.

Kinderen

U hoeft niets te doen.

Stief- en adoptiekinderen

U hoeft niets te doen.

Nieuw rekeningnummer

Meestal hebt u zo ongeveer uw hele leven hetzelfde rekeningnummer, van uw eerste zakgeld tot en met uw pensioen. Soms is het echter nodig om een rekeningnummer te wijzigen. Hoe zorgt u ervoor dat ook uw pensioen op het nieuwe nummer wordt uitgekeerd?

U kunt het wijzigingsformulier hier downloaden. Wij hebben namelijk een schriftelijk en ondertekend verzoek van u nodig om het rekeningnummer in onze administratie te mogen wijzigen. Met het invullen en retourneren van het formulier weten we zeker dat we de wijziging bij de juiste persoon doorvoeren. U mag het formulier per post terugsturen. U kunt het ook scannen en digitaal retourneren. Helaas kunnen we dat proces op dit moment nog niet volledig digitaal regelen, maar daar wordt aan gewerkt.

Rekeningnummer in het buitenland: kosten en uitbetaaldata

Met een verhuizing naar het buitenland, verandert misschien ook het bankrekeningnummer waarop u het pensioen wilt ontvangen. Let wel op. Bij een rekeningnummer buiten Europa kunt u te maken krijgen met maandelijkse kosten. Ook ontvangt u uw pensioen later dan de betaaldatum.

Rekeningnummer buiten Europa

Kosten
Uw pensioen overmaken naar een rekeningnummer buiten de EU brengt kosten met zich mee. Het pensioenfonds betaalt hiervoor extra kosten. Daarnaast kan de buitenlandse bank extra kosten bij u in rekening brengen. Deze gaan van uw pensioen af. De hoogte van deze kosten verschillen per bank en per land. Het pensioenfonds heeft hier geen invloed op.

Betaaldata
Wij maken de pensioenen elke 23e van de maand over. Valt deze dag in een weekend of op een feestdag, dan maken wij het over op de werkdag vóór de 23e. Omdat de betaling buiten Europa gaat, staat het geld niet dezelfde dag op uw rekening. Dit kan een paar dagen duren.

Rekeningnummer binnen Europa

Kosten
Geen kosten.

Betaaldata
Wij maken de pensioenen elke 23e van de maand over. Valt deze dag in een weekend of op een feestdag, dan maken wij het over op de werkdag vóór de 23e.

Verhuizen in Nederland

U hoeft niets te doen.

Pensioen in het buitenland

Gaat u emigreren? En wilt u in het buitenland pensioen ontvangen? Dat kan. U moet dan wel een paar dingen regelen

1. Stuur een adreswijziging

Ga naar Mijn Pensioencijfers en geef uw adreswijziging door. Stuurt u ons een e-mail of brief dat u bent verhuisd naar het buitenland? Vergeet dan niet uw klantnummer en BSN (Burger Service Nummer, vroeger sofinummer) te vermelden. Dat geldt ook als u verhuist in het buitenland.  

2. Controleer of uw BSN hebben

Om pensioen te kunnen ontvangen hebben we uw BSN nodig. Meestal hebben we dit al van u, maar in sommige gevallen ook niet. Controleer daarom of dit is ingevuld in Mijn Pensioencijfers.

3. Geef uw bankrekeningnummer door

Met uw verhuizing naar het buitenland verandert misschien ook het bankrekeningnummer waarop u het pensioen wil ontvangen. Log in op Mijn Pensioencijfers en geef een nieuw rekeningnummer door via het formulier Betaalgegevens wijzigen.

 • Pensioen ontvangen buiten Europa > let op extra kosten
  Heeft u een rekeningnummer buiten de EU? Let dan goed op. Uw pensioen overmaken naar een rekeningnummer buiten de EU brengt kosten met zich mee. Het pensioenfonds betaalt hiervoor extra kosten. Daarnaast kan de buitenlandse bank extra kosten bij u in rekening brengen. Deze gaan van uw pensioen af. De hoogte van deze kosten verschillen per bank en per land. Het pensioenfonds heeft hier geen invloed op.

  Pensioen ontvangen buiten Europa > u ontvangt uw pensioen later
  Wij maken de pensioenen elke 23e van de maand over. Valt deze dag in een weekend of op een feestdag, dan maken wij het over op de werkdag vóór de 23e. Omdat de betaling buiten Europa gaat, staat het geld niet dezelfde dag op uw rekening. Dit kan een paar dagen duren.

  Open een rekening binnen Europa

  Wilt u deze kosten of latere ontvangstdatum van uw pensioen voorkomen? Kijk dan of u binnen Europa een rekening kunt openen. Wij maken uw pensioen dan op deze rekening over.

 • Pensioen ontvangen binnen Europa
  Hebt u een Nederlands rekeningnummer of een rekeningnummer binnen Europa dan zijn er geen kosten. U ontvangt uw pensioen op de 23e van elke maand. Valt deze dag in het weekend of op een feestdag, dan maken wij het over op de werkdag vóór de 23e.

4. Stuur elk jaar een levensbewijs

Als u pensioen van ons ontvangt in het buitenland, verzoeken wij u elk jaar om te bewijzen dat u in leven bent. U laat hiervoor de Attestatie de vitaDit is een document waaruit blijkt dat u nog in leven bent. invullen. . Dit moet u door een lokale overheidsinstantie of notaris laten ondertekenen. Daarna stuurt u dit volledig ingevuld terug naar ons. Dat kan ook digitaal via Mijn Pensioencijfers.

Ontvangt u ook AOW van de Sociale Verzekeringsbank en hebt u dit levensbewijs al opgestuurd naar de SVB?

 • Was dit langer dan drie maanden geleden? Dan ontvangen wij deze informatie automatisch via de SVB. U hoeft dan niets te doen.
 • Was dit in de laatste drie maanden? Stuur ons dan een kopie van deze Attestatie de vita. U hoeft het origineel dat u van ons kreeg, niet toe te sturen.
  Lees meer over het aanleveren van de attestatie de vita.

5. Wij houden premies en belasting in, maar misschien hoeft dat niet
Wij zijn verplicht om in Nederland premies en belasting (loonheffing) op uw pensioen in te houden. Daardoor krijgt u netto minder pensioen. Soms hoeft dat niet, omdat Nederland met uw land hierover afspraken heeft gemaakt. U kunt dan meer pensioen krijgen. Zo regelt u dit:

 • Ga naar belastingdienst.nl;
 • Kijk bij: Aanvraag Vrijstelling van loonheffing;
 • Vul het formulier in;
 • Als u er recht op hebt, stuurt de belastingdienst u een vrijstellingsverklaring;
 • Stuur ons een kopie van deze vrijstellingsverklaring. Dan houden wij geen loonheffing in op uw pensioen.

Goed om te weten: mogelijk moet u een bijdrage aan zorgverzekering betalen via CAK, omdat u in het buitenland woont. Lees meer hierover op de website van CAK.

6. Gaat u scheiden?
Als u in Nederland woont, krijgen we via de gemeente door dat u bent gescheiden. Als u in het buitenland woont niet. Dan geeft u uw scheiding zelf aan ons door.

7. Komt u te overlijden?
Als u in Nederland woont, krijgen we dit via de gemeente door. Als u in het buitenland woont niet. Uw nabestaanden moet dit aan ons fonds doorgeven.

Ziek en arbeidsongeschikt

U hoeft niets te doen.

Overlijden in Nederland

Uw nabestaanden hoeven niets te doen.