Soorten pensioen

Pensioen bij arbeidsongeschiktheid

Als u ziek wordt en daardoor niet meer (volledig) kunt werken, hebben wij ook pensioen voor u geregeld.

Inkomen voor nu

Wij bieden u een aanvulling op uw WIA-uitkering van de overheid. Dat noemen we ook wel arbeidsongeschiktheidspensioen. U hebt mogelijk recht op deze aanvulling als:

  • UWV heeft vastgesteld dat u meer dan 35% arbeidsongeschikt bent
  • uw bruto jaarsalaris hoger is dan € 66.956,94 (2023)

Het arbeidsongeschiktheidspensioen stopt als uw WIA-uitkering stopt of als u met pensioen gaat.

Pensioen voor later

U blijft pensioen bij ons opbouwen, ook al werkt u niet meer en betaalt u hiervoor geen premie. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan betaalt u gedeeltelijk pensioenpremie. U ontvangt dit pensioen als u de standaard pensioenleeftijd bereikt. Ga naar Mijn Pensioencijfers en kijk hoeveel pensioen er voor u is geregeld.

Andere soorten pensioen

Voor u Voor uw (ex-)partner Voor uw kinderen
Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen
Pensioen bij arbeidsongeschiktheid Bijzonder partnerpensioen