Onze organisatie

Herstelplan

De financiële positie van het Grolsch Pensioenfonds is af te leiden uit de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is het percentage dat de verhouding weergeeft tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft. Volgens de Pensioenwet moeten pensioenfondsen een herstelplanberekening maken wanneer de beleidsdekkingsgraad te laag is. De beleidsdekkingsgraad van Grolsch moet hoger zijn dan 116,95%. Daarmee kunnen we ook eventuele tegenvallers in de toekomst opvangen. Onze beleidsdekkingsgraad was eind september 2019 116,2%. Daarom moesten we een herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB).

Wat is een herstelplan?

Het herstelplan is een berekening volgens de regels van DNB. In het herstelplan staat hoe we de beleidsdekkingsgraad binnen tien jaar weer boven het vereiste niveau krijgen. Deze berekeningen laten zien dat de beleidsdekkingsgraad naar verwachting eind 2022 weer boven deze vereiste grens van 116,95% zal zijn. Zolang de financiële situatie niet goed genoeg is, moet het fonds ieder jaar een actueel herstelplan indienen.

Wilt u weten wat de actuele dekkingsgraad is? Bekijk dan de grafiek op de pagina financiële positie.